Posted in Różne

Indianie

Indianie będą jednymi z najbardziej zróżnicowanych i najliczniejszych grup ludności tubylczej, czy też rdzennej, która zamieszkuje obecnie oba z kontynentów…

Posted in Różne

Historia USA

Historie terenów dzisiejszego USA przeważnie dzieli się na dwie grupy, na okres prekolumbijski, czyli przed przybyciem osadników na nowe ziemie…

Posted in Starożytność

Starożytna Grecja

Powstanie starożytnej Grecji datowane jest na dobre kilka tysięcy lat przed naszą erą, co rozpoczęło się od okresu kultury egejskiej…

Posted in Czasy nowożytne

Rewolucja przemysłowa

Mianem rewolucji przemysłowej określać będziemy przemiany o podłożu społecznym, ekonomicznym oraz polityczny, który początek miał miejsce na przełomie wieku osiemnastego…

Posted in Czasy nowożytne

Rewolucja francuska

Rewolucja francuska jest okresem w francuskiej historii, w którym doszło do głębokich zmian o znaczeniu politycznym oraz społecznym i jednocześnie…

Posted in Różne

Odkrycia geograficzne

Dokładniej mówiąc wielkie odkrycia geograficzne, czyli popularne określenie ludzkiej ekspansji na przełomie wieku piętnastego i szesnastego, gdzie do najważniejszych jej…

Posted in Różne

Historia Europy

Historia europy będzie nam najlepiej znaną, gdyż właśnie z tych terenów pochodzić będzie najwięcej zapisów, przekazów oraz źródeł historycznych oraz…

Posted in Średniowiecze

Cesarstwo Bizantyjskie

Popularnie zwane będzie także Bizancjum – jest to termin, który stosowany jest od wieku dziewiętnastego do określenia cesarstwa rzymskiego ze…

Posted in Starożytność

Starożytny Egipt ogółem

Sam Egipt tłumaczony będzie często jako czarna ziemia – w czasach starożytnych była to jedna z większych i bardziej rozbudowanych…

Posted in Starożytność

Sfinks symbolem władzy

W przypadku starożytnego Egiptu sfinks będzie stanowił jeden z głównych symboli królewskiej władzy, najczęściej przedstawiany będzie w formie leżącego lwa…