Konstytucja 3 maja
Posted in Historia Polski

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja 1791 – Zasadniczą intencją twórców ustawy Rządowej z 1791 roku było zlikwidowanie trwającego od XVI wieku konfliktu…