Posted in Średniowiecze

Wyprawy krzyżowe

Wyprawy krzyżowe to ogólna nazwa stosowana do określenia wszystkich krucjat, które prowadzone były od jedenastego do trzynastego wieku w celu…

Posted in Średniowiecze

Wojna stuletnia

Termin wojny stuletniej odnosić będzie się do serii ciągnących się za sobą zbrojnych konfliktów, które z małymi przerwami trwały przez…

Posted in Średniowiecze

Cesarstwo Bizantyjskie

Popularnie zwane będzie także Bizancjum – jest to termin, który stosowany jest od wieku dziewiętnastego do określenia cesarstwa rzymskiego ze…

Posted in Średniowiecze

Bitwy w XIX wieku

Jak się okazuje wiek dziewiętnasty nie był tylko wiekiem wielkiej rewolucji przemysłowej, którym w rzeczywistości miał być. Był on też…

Posted in Średniowiecze

Bitwy w XIII wieku

Trzeba przyznać, że wiek trzynasty był w historii świata, szczególnie Europy, niezwykle intensywnym okresem. Jednocześnie sam fakt, że wiek ten…