Posted in Historia Polski

Cud nad Wisłą, czyli Bitwa Warszawska 1920 roku

Odzyskaniu przez Polskę suwerenności w listopadzie 1918 roku towarzyszyły nadzieje na budowę państwa suwerennego, silnego, zasobnego. Niestety już od pierwszych…

Powstanie listopadowe
Posted in Historia Polski

Powstanie listopadowe

Przyczyny powstania listopadowego dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne, ale zasadniczym czynnikiem był ład ustalony przez Święte Przymierze w 1915…

Powstanie styczniowe
Posted in Historia Polski

Powstanie styczniowe

Geneza powstania styczniowego sięga korzeniami przynajmniej do powstania listopadowego, a już na pewno do jego skutków, mianowicie do zmasowanej rusyfikacji…

Konstytucja 3 maja
Posted in Historia Polski

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja 1791 – Zasadniczą intencją twórców ustawy Rządowej z 1791 roku było zlikwidowanie trwającego od XVI wieku konfliktu…

Powstanie Warszawskie
Posted in Historia Polski

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie – Trwające 63 dni polskie wystąpienie zbrojne przeciwko niemieckiemu okupantowi w Warszawie. Była to rozpoczęta 1 sierpnia 1944 roku…

Posted in Historia Polski

Symbole PRLu

Polska Republika Ludowa była krajem, w którym ludziom z pewnością nie żyło się lekko. W momencie kiedy ktoś chciał żyć…

Posted in Historia Polski

Stan wojenny

Stan wojenny wprowadzony został w Polsce dokładnie trzynastego grudnia roku 1981 obejmując swoim zasięgiem dokładnie całe terytorium rzeczpospolitej ludowej na…

Posted in Historia Polski

PZPR

Polska Zjednoczona Partia Komunistyczna uformowała się w kilka lat po wojnie, co było skutkiem połączenia się dwóch dużych partii lewicowych,…

Posted in Historia Polski

Historia PRL

Jeśli chcielibyśmy znaleźć podwaliny oraz genezę polski ludowej sięgnąć musimy do koncepcji państw socjalistycznych, która ma swoje podłoże w programie…

Posted in Historia Polski

PRL

Ustrój socjalistyczny i komunistyczny w Polsce obecny jest bezpośrednio od roku 1945, sama nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli w skrócie…