Posted in Czasy nowożytne

Wojna secesyjna

Nazwa ta stosowana jest do określenia jeden z wojen domowych, która miała miejsce w latach od 61 do 65 w…

Posted in Czasy nowożytne

Rewolucja amerykańska

Termin rewolucji amerykańskiej będzie bezpośrednio powiązany z wydarzeniami oraz aspektami ideowymi. Ich ostateczny rezultat to oddzielenie się od korony brytyjskiej…

Posted in Czasy nowożytne

Konstytucja USA

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została uchwalona we wrześniu roku 1787 i ratyfikowana przez kolejne konwencje w każdym z trzynastu stanów…

Posted in Czasy nowożytne

Rewolucja przemysłowa

Mianem rewolucji przemysłowej określać będziemy przemiany o podłożu społecznym, ekonomicznym oraz polityczny, który początek miał miejsce na przełomie wieku osiemnastego…

Posted in Czasy nowożytne

Rewolucja francuska

Rewolucja francuska jest okresem w francuskiej historii, w którym doszło do głębokich zmian o znaczeniu politycznym oraz społecznym i jednocześnie…

Posted in Czasy nowożytne

Bitwy w XVIII wieku

Osiemnasty wiek miał być praktycznie wiekiem rozwoju, technologii, a także początku rewolucji przemysłowej. Niestety nie do końca się tak udało….

Posted in Czasy nowożytne

Bitwy w XVI wieku

Okazuje się, że wiek szesnasty miał być swoistym uwolnieniem się trochę świata od wojen, a przynajmniej zmniejszenia ich ilości w…