II Wojna Światowa

Druga wojna światowa obecnie uważana jest za największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, którego rozpoczęcie to pamiętna data pierwszego września roku 1939, który nieprzerwanie trwał aż do drugiego września roku 1945, w europie natomiast wojna zakończyła się kilka miesięcy wcześniej, a dokładniej mówiąc w maju. Swoim zasięgiem działania wojenne objęły terytorium prawie całego starego kontynentu, część Azji, północne rejony czarnego lądu, bliski wschód oraz powierzchnię wszystkich oceanów. Niektóre z mniejszych, ale jakże ważnych epizodów wojny rozgrywały się w Ameryce północnej oraz na Arktyce. Poza państwami europejskimi, gdzie prawie wszystkie z nich były zaangażowane w konflikt, udział w działaniach brały także USA oraz główne państwa azjatyckie oraz ameryki południowej. Konflikt toczył się pomiędzy państwami osi oraz aliantami, czyli koalicją antyhitlerowską. Wojnę rozpoczął atak Niemiec na Polskę, później do wojny przystępuje wielka Brytania oraz Francja, które opowiadają się za polakami, jednak nie wskazują żadnej realnej i potwierdzonej pomocy, gdzie nasz kraj tak naprawdę musi się bronić sam, co udawało się przez cały wrzesień, pomimo o wiele większych sił przeciwnika. Druga wojna światowa całkowicie zrewolucjonizowała spojrzenie na konflikty zbrojeniowe i wojenne. Pierwsza odsłona globalnego konfliktu przy tej była tak naprawdę niczym. Człowiek pokazał na jak wielkie okrucieństwo go stać. Z powodu działań zginęły miliony ludzi, cywile, a straty są nieobliczalnymi.

Nazwa ta stosowana jest do określenia jednego z pierwszych etapów zmagań wojennych, w którym główną rolę odgrywała polska, była to obrona terytorium naszego państwa przed agresją militarną trzeciej rzeszy, ZSRR oraz Słowacji. Trwała ona od rozpoczęcia wojny przez agresję Niemiec aż do pierwszych cni października tego samego roku, kiedy kapitulacją jednego z ostatnich polskich oddziałów zakończyły się walki regularnej armii polskiego wojska wobec nacierających agresorów. Naczelnym wodzem podczas całej kampanii był jeden z wybitniejszych strategów oraz żołnierzy tamtejszych czasów a mianowicie Edward rydz-śmigły, którego uznaje się za postać wręcz legendarną. Od trzeciego września wojnę Niemcom wypowiadają Francja i wielka Brytania, które znajdowały się ponoć w koalicji z polakami, jednak nie otrzymaliśmy od tych krajów żadnej pomocy w odparciu ataków przeciwnika. Polska pokazała jednak wysoką klasę broniąc się mężnie pomimo o wiele przeważających sił przeciwnika, który dodatkowo posiadał o wiele lepiej przygotowaną pod względem technologicznym armię.

Jest to kryptonim niemieckiej misji, czy też planu, który w tłumaczeniu na polski oznaczać będzie Wariant Biały. W tym właśnie planie Niemcy decydują się o rozpoczęciu wojny z polską. Odpowiedzialnym za jego przygotowanie był sztab armii niemieckiej na przestrzeni roku w którym wybuchła wojna. Odgórne dyrektywy co do jego opracowania zostały wydane jednak przez samego Hitlera, bezpośrednio po zawarciu przez Polskę umowy z wielką Brytanią o wzajemnej pomocy w przypadku napaści militarnej i agresji. Plan ten zakładał przede wszystkim rozpoczęcie ataków bez oficjalnego wypowiadania wojny i sprowadzał się do natarcia z trzech różnych kierunków.

W momencie kiedy na terytorium państwa polskie cały czas trwały walki i próba odparcia przez naszych rodaków niemieckiego agresora na zachodzie działania wojenne były uśpionymi, stąd też określenie dziwnej wojny. Alianci w tymże czasie nie podejmowali żadnych zaczepnych działań ich pomoc także nie była widoczną, co zostało potwierdzone na jednym z posiedzeń najwyższej rady, gdzie nasz sojusznik, wielka Brytania otwarcie powiedziały że nie udzielą Polsce pomocy wojskowej. Do tego doszło do podpisania pomiędzy trzecią rzeszą a ZSRR paktu o wytycznie granicy niemieckiej i sowieckiej przebiegającej przez terytorium państwa polskiego. Wszystko opierało się na tajnym protokole Ribbentrop-Mołotow.

Fall Gelb to kolejny z planów Hitlera, tym razem jednak dotyczył on inwazji na Francję. Na początku trzecia rzesza zaatakowała jednak Holandię, Belgię oraz Luksemburg, co miało miejsce w maju roku 1940. Wszystko posuwało się sprawnie i do przodu według planów Hitlera, któremu udało się opanować większość trakcji komunikacyjnych o znaczeniu strategicznym, co pozwoliło na zajęcie całego kraju w przeciągu niespełna sześciu dni. Niemcy zaczęli przebijać się coraz bardziej w głąb Francji. Doszło w końcu do tego, że francuzi całkowicie kapitulowali, dużą część kraju, łącznie z Paryżem znalazła się pod niemiecką okupacją, a Alzacja oraz Lotaryngia bezpośrednio przyłączone zostały do terytoriów trzeciej rzeszy. Klęska, którą poniosła Francja wykorzystana została przez sowietów do zajęcia bałtyckich państw. W roku 1940 na ich terenie znalazły się liczne wojska i wymusiły rekonstrukcję urzędnicze a następnie obsadziły wolne stanowiska własnymi ludźmi. W przeciągu miesiąca kraje takie jak Litwa, Łotwa oraz Estonia ogłoszone została republikami radzieckimi o socjalistycznym ustroju, a później przyłączone zostały do ZSRR. Powoli rozpoczynały się przygotowania Niemiec do ofensywy przeciwko ZSRR, blokady ich dalszej ekspansji i tak dalej. W końcu ostatecznie Adolf Hitler wydał dyrektywy do rozpoczęcia agresji przeciwko sowietom, który nosił nazwę planu Barbarossa.

Druga wojna światowa przyniosła z sobą tragiczne skutki dla obywateli państw, którzy w tejże wojnie brały udział Straty ludności cywilnej oraz żołnierzy przekroczyły łącznie trzydzieści milionów ludzi. Dla porównania była to liczba wszystkich obywateli państwa polskiego w czasie lat czterdziestych wieku dwudziestego. Wojna spowodowała doprowadzenie strategicznych miast do ruiny, między innymi warszawy, ale oprócz tego także Drezna, Berlina, czy też Tokio. Najtragiczniejszym elementem wojny było jednak zrzucenie na Nagasaki oraz Hiroszimę bomb atomowych przez amerykanów, gdzie oni sami chyba nie byli do końca świadomi skutków swojego czynu. Atak ten doprowadził jednorazowo do śmierci ponad stu pięćdziesięciu tysięcy osób, a następnie tej samej liczby z powodu chorób popromiennych, czy też odniesionych ran. Z powodu dużych strat materialnych zmienił się także porządek ówczesnego świata i podział sił. Swoją pozycję straciły między innymi wielka Brytania, Francja, Niemcy, czy też Japonia. Losy europy od tego czasu zależały przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz od ZSRR.

Drugi ogólnoświatowy konflikt był jedną z najbardziej kosztownych wojen w historii całej ludzkości. W trakcie trwania zginąć mogło aż siedemdziesiąt trzy miliony osób, z czego większość to cywile. Dane są przerażające jeśli chodzi po szczególne kraje, największe starty odnotowały Chiny, Węgry, Niemcy, jeśli chodzi o procentowy przelicznik ludności. Oczywiście także polska straciła bardzo dużą grupę obywateli, dodatkowo liczba ta cały czas się zmniejszała po przejęciu realnej władzy w Polsce przez ZSRR i komunistów, którzy likwidowali swoich wrogów i polską inteligencję stojącą przeciwko socjalistycznej dyktaturze sowietów.