Wojna

Wojna jest inaczej mówiąc zorganizowanym konfliktem zbrojnym, który może mieć miejsce pomiędzy poszczególnymi państwa, narodami, czy też grupami przedstawiającymi daną etniczność. Wojna to zjawisko o podłożu społecznym oraz politycznym i właśnie w takowej formie obecną będzie w historii ludzkości już od samego początku organizacji społecznych. Zasięg wojny zależnym będzie przede wszystkim od tego w jakim stopniu miejsce miał rozwój technologiczny. Według jednego z teoretyków wojny, żyjącego w wieku dziewiętnastym, jest to jedynie jedna z kontynuacji polityki przy wykorzystaniu innych, bardziej drastycznych środków. Większość wojen, które trwają obecnie, czy też miały miejsce są raczej rozciągniętymi w czasie, niektóre z nich przeciągały się nawet przez okres kilkudziesięciu lat. Oczywiście wyróżnić będziemy mogli także o wojny o znacznie krótszym okresie trwania, im jest on mniejszy tym większa będzie intensyfikacja działań zbrojnych i akcji militarnych. Obecnie uważa się, że jedną z najokrutniejszych wojen, która pochłonęła największą liczbę ofiar ludzkich i jednocześnie objęła swoim zasięgiem największe obszary była z całą pewnością druga wojna światowa, która toczyła się w prawie wszystkich rejonach świata.

Wyprawy krzyżowe jest to ogólnie stosowana nazwa na określenie wszystkich krucjat, które prowadzone były od początku wieku jedenastego aż do wieku trzynastego, których celem było odbicie a następnie bronienie miejsc powiązanych z religią chrześcijańską na terenie Palestyny. Uczestników tychże wypraw nazywano krzyżowcami. Ich rola później posiadała o wiele szersze znaczenie, gdyż działali oni później także na terenie europy, nawracając ludy pogańskie, jest to jednak już całkiem inna historia. Wyprawy krzyżowe to zbiór ponad siedmiu wojen o różnym przebiegu i różnej rozciągłości czasowej.

Wojna stuletnia – Termin ten popularnym stał się dopiero w wieku dziewiętnastym dzięki pracy ówczesnych historyków i dotyczył on konfliktów zbrojnych, które miały miejsce z małymi przerwami i trwały przez okres dokładnie stu szesnastu lat w wieku czternastym i piętnastym, a toczone były pomiędzy Anglią i jednocześnie Francją. Wszystko zaczęło się od śmierci na początku czternastego wieku Karola czwartego, co spowodowało że o tron po jego śmierci swe roszczenia zgłaszało aż trzech różnych pretendentów, jego bratankowie, wnuk oraz król Anglii Edward trzeci, co właśnie było głównym z powodów najdłużej trwającej w historii europy wojny toczonej o sukcesję. Uznać będzie można ją za pierwszą wojnę ogólno europejską biorąc pod uwagę jej rozmiar oraz rozpiętość czasową, czy też poniesione straty materialne i w ludzkich życiach. Walki były toczone głównie między angielskimi i francuskimi oddziałami, jednak każda ze stron z oczywistych przyczyn szukała sobie sojuszników. Powodowało to więc, że działania zbrojne miejsce miały na różnych frontach oprócz Anglii i Francji. Między innymi w Hiszpanii, Holandii, czy też Szkocji i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych. Z wojną tą powiązana jest historia dziewicy orleańskiej czyli Joanny d’Arc, której ponoć pokazał się Michał archanioł, nakazując jej przepędzić z terenu Francji anglików i doprowadzić do koronacji Karola siódmego. Przydzielona została jej wielotysięczna armia, która prowadziła zajadłe bitwy z Anglosasami. Historia jednak nie kończy się szczęśliwe, gdyż Joanna d’Arc w końcu zostaje skazana jako heretyczka oraz czarownica i miejsce ma jej spalenie na stosie.

Pierwsza wojna światowa była jednym z pierwszych konfliktów zbrojnych na tak ogromną skalę, która stoczona została pomiędzy państwami tak zwanej ententy, w skład której wchodziły takiej kraje jak wielka Brytania, Francja, Rosja, Japonia oraz Włochy i stany zjednoczone, przeciwko państwom centralnym, czyli austro-węgry i Niemcy, które liczyć mogła na wsparcie ze strony Turcji oraz Bułgarii. Ramy czasowe tego konfliktu to lipiec roku 1914, aż do jedenastego listopada 1918. Data ta jest ważna dla polaków, między innymi z tego powodu, że w dniu tym udało nam się odzyskać niepodległość po stu dwudziestu trzech latach niewoli zaborczej. Wojna ta wprowadziła całkowicie nowy wymiar walk zbrojnych, zastosowanie znalazły karabiny, broń palna, samoloty, zmechanizowane maszyny oblężnicze, oraz nowe rodzaje zabójczej broni, różnego rodzaju gazy i wiele, wiele innych. Wojna ta prowadzona była w okopach co z jednej strony było dobre, gdyż linia frontu nie przesuwała się tak szybko, z drugiej jednak strony powodowało to śmierć ogromnej liczny ludzi.

Druga wojna światowa została obecnie oficjalnie uznaną przez rzesze historyków oraz specjalistów za największy z konfliktów zbrojnych, który miał miejsce w historii znanego nam świata. Wojna ta, która pochłonęła miliony istnień i pokazała ogromne okrucieństwo człowieka trwała od pierwszego września roku 1939, rozpoczynając się od ataku Hitlera na Polskę, a zakończyła się drugiego września, sześć lat później, czyli w roku 1945. Jest to data oficjalna, jednak działania wojenne w niektórych miejscach trwały jeszcze kilka dobrych miesięcy, było to już jednak poza terenem europejskim. Działania wojenne swoim zasięgiem objęły między innymi Europę, Azję, Afrykę, poczęci bliski wschód oraz wszystkie z oceanów. Niektóre z epizodów tejże wojny toczyły się nawet w USA oraz na Arktyce. Za główne zapowiedzi konfliktu uznać będziemy mogli gwałtowny wzrost nacjonalistycznych pobudek i nastrojów w Niemczech oraz dążeń czysto ekspansywnych prowadzonych przez państwa tak zwanej osi.

Zimna wojna tak naprawdę nie była otwartym konfliktem zbrojnym, ale stanem napięcia i jednoczesnej rywalizacji na płaszczyźnie ideologii oraz polityki pomiędzy związkiem radzieckim, a państwami demokratycznymi bloku kapitalistycznego pod przywództwem przede wszystkim USA. Cechami charakterystycznymi zimnej wojny był trwający cały czas wyścig zbrojeń, co spowodowane były stanem daleko posuniętej nieufności międzynarodowej oraz ideologicznymi założeniami wywodzącymi się z komunizmu, które dążyły do poszerzania zasięgu światowej rewolucji komunistycznej.

Wojna wietnamska znana będzie pod różnymi nazwami, między innymi jako druga wojna indochińska, czy też w samym Wietnamie jako wojna amerykańska. Były to działania militarne prowadzone na półwyspie indochińskim na przestrzeni lat pięćdziesiątych oraz siedemdziesiątych. W konflikt zaangażowana była komunistyczna wówczas republika Wietnamu, wspierana przez silną grupę krajów komunistycznych oraz z strony drugiej republika Wietnamu i wspierająca ją koalicja międzynarodowa, która obejmowała przede wszystkim USA, a oprócz tego Australię, nową Zelandię, czy też Filipiny. Walki toczyły się na terenie przede wszystkim południowego Wietnamu, ale także Laosu i Kambodży. Amerykańskie naloty bombowe objęły oprócz tego inne terytoria wietnamskie i im sąsiadujące. Rokowania pokojowe dotyczące tej wojny toczyły się już od końca lat sześćdziesiątych, jednak dopiero w latach siedemdziesiątych, a dokładniej w ich połowie wojna dobiegła końca, republika Wietnamu przestała istnieć, co pociągnęło za sobą także inne konsekwencje.