Posted in Czasy najnowsze

Zimna wojna

Mianem zimnej wojny zwykło się nazywać stan napięcia oraz rywalizacji na podłoży politycznym i ideologicznym, który miał miejsce pomiędzy ZSRR,…

Posted in Średniowiecze

Wyprawy krzyżowe

Wyprawy krzyżowe to ogólna nazwa stosowana do określenia wszystkich krucjat, które prowadzone były od jedenastego do trzynastego wieku w celu…

Posted in Średniowiecze

Wojna stuletnia

Termin wojny stuletniej odnosić będzie się do serii ciągnących się za sobą zbrojnych konfliktów, które z małymi przerwami trwały przez…

Posted in Różne

Wojna

Wojna jest inaczej mówiąc zorganizowanym konfliktem zbrojnym, który może mieć miejsce pomiędzy poszczególnymi państwa, narodami, czy też grupami przedstawiającymi daną…

Posted in Czasy najnowsze

II Wojna Światowa

Druga wojna światowa obecnie uważana jest za największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, którego rozpoczęcie to pamiętna data pierwszego września…

Posted in Czasy najnowsze

I Wojna Światowa

Pierwsza wojna światowa jest dobrze znanym wszystkim konfliktem zbrojnym, który rozpoczął się w lipcu roku 1914 i zakończył dnia jedenastego…

Posted in Czasy nowożytne

Wojna secesyjna

Nazwa ta stosowana jest do określenia jeden z wojen domowych, która miała miejsce w latach od 61 do 65 w…

Posted in Różne

Stany Zjednoczone Ameryki

Pełna nazwa tego jednego z większych światowych mocarstw to Stany Zjednoczone Ameryki, często znane także pod angielskim skrótem USA. Ameryka…

Posted in Czasy nowożytne

Rewolucja amerykańska

Termin rewolucji amerykańskiej będzie bezpośrednio powiązany z wydarzeniami oraz aspektami ideowymi. Ich ostateczny rezultat to oddzielenie się od korony brytyjskiej…

Posted in Czasy nowożytne

Konstytucja USA

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została uchwalona we wrześniu roku 1787 i ratyfikowana przez kolejne konwencje w każdym z trzynastu stanów…