Powstanie listopadowe
Posted in Historia Polski

Powstanie listopadowe

Przyczyny powstania listopadowego dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne, ale zasadniczym czynnikiem był ład ustalony przez Święte Przymierze w 1915…

Powstanie styczniowe
Posted in Historia Polski

Powstanie styczniowe

Geneza powstania styczniowego sięga korzeniami przynajmniej do powstania listopadowego, a już na pewno do jego skutków, mianowicie do zmasowanej rusyfikacji…

Powstanie Warszawskie
Posted in Historia Polski

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie – Trwające 63 dni polskie wystąpienie zbrojne przeciwko niemieckiemu okupantowi w Warszawie. Była to rozpoczęta 1 sierpnia 1944 roku…