Posted in Historia Polski

Powojenna historia

Po II wojnie światowej nasz kraj został w rękach Związku Radzieckiego. Działacze komunistyczni na czele z Józefem Stalinem postanowili utworzyć…

Posted in Historia Polski

Epoka Gierka

Po wydarzeniach grudnia 1970 roku na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stanął Edward Gierek. Był to polityk zupełnie inny niż…