Posted in Historia Polski

Symbole PRLu

Polska Republika Ludowa była krajem, w którym ludziom z pewnością nie żyło się lekko. W momencie kiedy ktoś chciał żyć…

Posted in Historia Polski

Stan wojenny

Stan wojenny wprowadzony został w Polsce dokładnie trzynastego grudnia roku 1981 obejmując swoim zasięgiem dokładnie całe terytorium rzeczpospolitej ludowej na…

Posted in Historia Polski

PZPR

Polska Zjednoczona Partia Komunistyczna uformowała się w kilka lat po wojnie, co było skutkiem połączenia się dwóch dużych partii lewicowych,…

Posted in Historia Polski

Historia PRL

Jeśli chcielibyśmy znaleźć podwaliny oraz genezę polski ludowej sięgnąć musimy do koncepcji państw socjalistycznych, która ma swoje podłoże w programie…

Posted in Historia Polski

PRL

Ustrój socjalistyczny i komunistyczny w Polsce obecny jest bezpośrednio od roku 1945, sama nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli w skrócie…

Posted in Historia Polski

Edward Gierek

Edward Gierek był polskim politykiem i działaczem komunistycznym, który w latach pomiędzy 1970-1980, zwanych dekadą gierkowską, był pierwszym sekretarzem Polskiej…

Posted in Historia Polski

Upadek komunizmu

Burzliwe w Polskiej polityce lata 80 w końcowej fazie doprowadziły do rozmów komunistycznej władzy z opozycją, reprezentowaną przez działaczy Solidarności,…

Posted in Historia Polski

Tworzenie socjalizmu

Po II wojnie światowej w Polsce najważniejszą polityczną frakcją stali się komuniści i socjaliści wspierani przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich…

Posted in Historia Polski

Rządy Gomułki

Czerwiec roku 1956 roku przyniósł powojennej Polsce pierwszy poważny kryzys społeczny, wywołany przez strajkujących i manifestujących w Poznaniu robotników. Spowodowało…

Posted in Historia Polski

Lata 80

Od roku 1980 w Polsce zaczęło dziać się naprawdę dużo. Coraz większe rzesze zwolenników zjednywał sobie Lech Wałęsa i jego…