Biografia Bolesława Chrobrego

Bolesław Chrobry z całą pewnością był władcą wyjątkowym, nie na darmo część historyków optowała za tym, aby to właśnie mu nadać przydomek wielkiego. Był on władcą wyjątkowym nie tylko dlatego, że jako pierwszy obejmuje polski tron, ale przede wszystkim dlatego, że wprowadził w Polsce wiele korzystnych zmian, między innymi udało mu się prawie dwukrotnie powiększyć terytoria polski pozostawione przez ojca. Niestety żyje on dosyć krótko, gdyż zaledwie sześćdziesiąt lat, tak naprawdę nie wiadomo ile udałoby mu się osiągnąć, gdyby pożył kilka lat dłużej. Od samego początku sprawowania władzy był on jednym z bliższych sojuszników Niemiec, a szczególnie władcy, cesarza Ottona trzeciego, który odwiedza Polskę w roku 1000 w czasie zjazdu gnieźnieńskiego. Po śmierci cesarza od razu rozpoczyna się jednak zażyły konflikt z nowym niemieckim władcom, który trwał będzie przez następne kilkanaście lat aż do roku 2020. Jeśli chodzi o samą koronację Bolesława niektórzy twierdzić będą, że miało to miejsce już podczas zjazdu gnieźnieńskiego, większość historyków wskazywała jednak będzie datę 1025 roku.

W momencie kiedy w roku 992 umiera Mieszko, Bolesław bardzo szybko przejmuje władzę nad całym krajem, okoliczności takiego obrotu sprawy nie są do końca znane, wiadomo jednak, że wypędza on z kraju zarówno przybranych braci jak i macochę. Już w czerwcu tego samego roku, czyli zaledwie po kilku dniach, czy też tygodniach od śmierci mieszka jest on całkowicie samodzielnym władcą i udziela wsparcia wojskowego Niemcom, którzy skierowali o to prośbę do niego. Wskazywać może to na fakt, że chrobry był obecny przy umierającym ojcu, który wyraził zgodę na takowe rozwiązanie całej sprawy dziedziczenia. Dążąc do ekspansji pruskich terenów popierał misję chrystianizacji, między innymi misję biskupa Wojciecha, która miała miejsce pod koniec dziesiątego wieku. W momencie kiedy Wojciech ginie, chrobry wykupuje jego zwłoki za takową ilość kilogramów złota ile zwłoki świętego ważyły, oczywiście jest to tylko i wyłącznie legenda.

Jak wyglądało życie Bolesława chrobrego przed objęciem władzy nie jest nam do końca wiadome. Pewnikiem jest jednak fakt, że w roku 985 żeni się on z córką jednego z ważniejszych margrabiów, co było zaaranżowane przez mieszka pierwszego. Po zawarciu tegoż małżeństwa chrobry miał objąć władzę w Małopolsce. Rok później odprawia on jednak swoją żonę, po śmierci jej ojca, lecz cały czas pozostaje przy władzy w Małopolsce, a następnie prawdopodobnie za namową jednego z czeskich książąt żeni się ponownie. Bolesław mógł wówczas panować w Małopolsce z czeskiego nadania i przyjmując tego rodzaju założenie to dopiero po śmierci czeskiego króla włącza ją do polskiego państwa. W momencie jednak kiedy założymy, że zajął ją już Mieszko w okresie swojej władzy Bolesław mógł rządzić w niej z nadania jego ojca, co powodowało, że małopolska bezpośrednio włączona została do terenów polskiej korony. Z drugiej jednak strony historycy uważają, że Bolesław nie został zawarty przez mieszka w dokumencie Dagome iudex, gdyż nie będzie on występował w żadnym z regestów, które się zachowały. Oznaczać może to między innymi wydziedziczenie kosztem przyrodnich braci pochodzących z drugiego małżeństwa, patrząc jednak na ówczesne prawa i odniesienie co do pierwszego syna jest to raczej mało możliwe. Wnioskować będzie więc można, że dokument ten obejmował najlepiej ukształtowany rdzeń mieszkowego państwa, czyli część gnieźnieńską przede wszystkim.

Zjazd gnieźnieński to jedno z ważniejszych wydarzeń za czasów panowania księcia chrobrego. Wszystko odbywało się w roku 1000 kiedy niemiecki cesarz Otton trzeci udaje się do polski między innymi z powodu pielgrzymi do grobu świętego Wojciecha i jednocześnie aby pozyskać chrobrego jako sprzymierzeńca w propagowaniu idei uniwersalistycznego cesarstwa. Podczas tegoż właśnie zjazdu utworzona została niezależna polska organizacja kościelna, gdzie metropolia mieściła się właśnie w Gnieźnie, biskupstwo natomiast w Krakowie, we Wrocławiu i Kołobrzegu. Najważniejsza z rzeczy, która dokonuje się w trakcie tego zjazdu to jednak całkowicie coś innego, a mianowicie symboliczne koronowanie na króla Bolesława Chrobrego, co miało miejsce poprzez nałożenie na jego skronie cesarskiego diademu. W takowy sposób chrobry utrzymuje uprawnienia królewskie, które przyznać może albo papież albo właśnie cesarz. Oprócz tego chrobry zostaje uznany za jednego z ważniejszych przyjaciół rzymskiego cesarstwa i bratem cesarskim co stanowiło jedną z najwyższych z możliwych godności w ówczesnym ceremoniale dworskim. W trakcie trwania wszystkich uroczystości miejsce miała między innymi wymiana darów. Oprócz tego Polsce udało się uniezależnić od Niemiec. Otton podarowuje kopię włóczni należącą do świętego Maurycego oraz relikwię gwoździa z pańskiego krzyża, a w zamian za to otrzymuje on ramię świętego Wojciecha, które z resztą do dzisiaj jest zachowane i dodatkowo trzystu najlepszych polskich zbrojnych.

Co do samej daty koronacji Bolesława Chrobrego na króla trwał będzie ciągły spór. Niektórzy uważać będą, że od 1000 roku władca starał się o papieską zgodę na koronację, która potwierdzać miała akt dokonany w czasie zjazdu gnieźnieńskiego. Niezależnie od źródeł niemieckich, które jednoznacznie potwierdzają, że Bolesław korzystając z okresu bezkrólewia w Niemczech każe koronować się w roku 1025, dokładne miejsce, ani dokładniejsza data nie są jednak znane. Inni będą natomiast podawali za prawdę, fakt że w roku 1025 miejsce miało zaledwie odnowienie koronacji, która odbyła się w 100 roku, gdzie nie ma w tym nic dziwnego, gdyż w czasach ówczesnych tego rodzaju ponowne koronacje były bardzo powszechne.

Dokładniej mówiąc Denar Princes Polonie, czy też denar Bolesława chrobrego, był jednym z denarów bitych przez książęcą mennicę właśnie za czasów panowania tegoż władcy, jest to jedna z najsłynniejszych monet jeśli chodzi o historię polskiego mennictwa, zaważył na tym przede wszystkim popularny rysunek ptaka, obrazującego orła, który znajduje się na awersie. Do dziś toczyć będą się spory pomiędzy zwolennikami przyjmującymi, że jest to właśnie wizerunek orła, a pomiędzy tymi, którzy porównują go do pawia, czy też do gołębia oraz kilku innych gatunków ptaków. Spór ten cały czas pozostawał będzie nierozstrzygnięty, nie jest to chyba jednak wybitnie ważnym problemem. Jeśli chodzi o inskrypcję znajdującą się na momencie zawierała będzie pierwszy zapis nazwy kraju jakim jest Polska, chociaż jeszcze jednak w języku łacińskim. Obecnie w Polsce znajduje się jedynie sześć egzemplarzy tejże monety jest więc bardzo rzadką.

Obecnie Bolesław chrobry znajduje się na biletach pieniężnych NBP, czyli na banknotach, a dokładniej mówiąc na banknocie dwudziestozłotowym. Już wcześniej gościł on na innych banknotach między innymi w latach osiemdziesiątych wieku ubiegłego na banknocie o nominale dwóch tysięcy złotych, oczywiście wtedy była to suma o wiele mniejsza niż obecnie, miejsce miała bowiem denominacja wartości złotego, w połowie lat dziewięćdziesiątych wieku ubiegłego. Oprócz tego na banknocie tym znajduje się także przedstawienie denarów używanych w królestwie chrobrego.