Historia USA

Historie terenów dzisiejszego USA przeważnie dzieli się na dwie grupy, na okres prekolumbijski, czyli przed przybyciem osadników na nowe ziemie oraz okres po tym właśnie już przebyciu. Zanim Ameryka północna została zasiedlona przez europejskie ludy, od dobrych kilkunastu tysiącleci funkcjonowała tam już inna cywilizacja, popularnie nazywana przez nas Indianami. Był to tak naprawdę stare chińskie ludy tubylcze, które w czasie ostatniego zlodowacenia i ery lodowcowej poprzez cieśninę pomiędzy Azją, a Ameryką północną przedostały się właśnie na ten kontynent. Niektóre ze źródeł podają, że do piętnastego wieku naszej ery zagościło tam także wiele innych cywilizacji, z Afryki, Australii, czy także europy, dane te nie są jednak do końca i w pełni potwierdzone. Dziś stany zjednoczone będą stanowiły kraj wymieszany w bardzo dużym stopniu kulturowo, etnicznie, religijnie i jednocześnie obyczajowo. Jest to zrozumiałym, gdyż miejsce miały mieszanki etniczne ludów rdzennych, niewolniczych ludów afrykańskich oraz ludności napływającej z europy i wszystkich innych zakątków świata. Rdzenni Indianie stanowią obecnie bardzo mały odsetek ludności i ciężko będzie znaleźć prawdziwego Indiana, którego przeszło wie także w pełni byli Indianami.

Pierwsze pojawienie się europejczyków na kontynencie amerykańskich miało podobno miejsce w okolicach wieku dziesiątego, kiedy to na tereny te zawitali wikingowie, a dokładniej mieszkańcy Islandii. Byli to głównie banici wydaleni do Grenlandii, czy też ich potomkowie, którzy poszukiwali o wiele lepszych warunków do życia i funkcjonowania. Znalezisku archeologiczne w postaci osady wikingów z szeregiem domostw odkryte zostało w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na skraju nowej Funlandii. Archeolodzy znaleźli go wzorując się na dokładnej chronologii oraz opisach w islandzkich sagach, pierwotnie przekazywanych przez ustne tradycje. W pełni udokumentowane pojawienie się europejczyka na kontynencie amerykańskim to wyprawa Krzysztofa Kolumba jakieś pięć wieków później, któremu udało dopłynąć się do Portoryko, w pamiętnym roku 1492. Korona brytyjska zaczęła rościć sobie prawa do ziem ameryki północnej, także tych obszarów które stanowiły wschodnie wybrzeże dzisiejszego obszaru. Krótko potem, a mianowicie w roku 1532 miejsce miało niejako odkrycie w przenośnym znaczeniu Kalifornii, przez jednego z portugalskich żeglarzy, który znajdował się pod służbą króla Hiszpanii. Oczywiście kraina ta byłą bardzo ludnie zamieszkałą przez różnorodne szczepy indiańskie. Ustanowienie pierwszej osady na nowej ziemi, która do dzisiaj przetrwała miało miejsce przez Hiszpan w roku 1565 i przez następne lata była ona stolicą hiszpańskiej Florydy.

Historia państwowości amerykańskiej rozpoczyna się dopiero z zakończeniem wieku osiemnastego. W czasie tym narastać zaczął opór lokalnych mieszkańców trzynastu kolejnych kolonii, którzy cały czas zwiększać zaczęli swoje wpływy, przeciwko władzom angielskim, które egzekwowały prawo w imieniu korony brytyjskiej. Ludzi męczyło przede wszystkim bardzo uciążliwe opodatkowanie i tym podobne aspekty. Rok 1776 z pewnością jest jednym z najważniejszych w historii USA, w tym czasie bowiem podpisana zostaje Deklaracja Niepodległości, na mocy której do życia powołane jest nowe państwo, a mianowicie Stany Zjednoczone Ameryki. Bezpośrednio w momencie jego powstania samo istnienie było zagrożone, lecz udało się je obronić dzięki powstaniu zbrojnemu. Kolejne lata to czas bardzo szybkiego i zwiększonego rozwoju zarówno pod względem terytorialnym i kształtowania się ustroju politycznego, który w końcu na mocy pierwszej światowej konstytucji zostaje ustanowiony i USA staje się republiką demokratyczną.

Ustrój państwa, które cały czas było w fazie formowania się, posiadał bardzo oświeceniowy charakter. Zdecydowano się między innymi na zasadę trójpodziału władzy. Rok 1787 to moment kiedy artykuły konfederacyjne ustąpić muszą pierwszej w świecie konstytucji, która pierwotnie przygotowywana była przez niejakiego Jamesa Madisona. Nowa z ustaw zasadniczych regulowała między innymi relacje pomiędzy centralną z władz a kolejnymi stanami. Powstałe państwo było republiką federalną, na czele z prezydentem oraz kongresem, który odpowiedzialny był za pełnienie władzy ustawodawczej i tak wygląda to do dzisiaj.

Jerzy Waszyngton był jednym z amerykańskich generałów oraz polityków, a po sporządzeniu konstytucji amerykańskiej wybrany został na pierwszego prezydenta stanów zjednoczonych. Obecnie uważany jest za ojca narodu amerykańskiego. Waszyngton urodził się już bezpośrednio na kontynencie amerykańskim, w stanie Wirginia, jako jeden z sześciorga rodzeństwa. W dzieciństwie wychowywany był na typowego mężczyznę i dżentelmena osiemnastego wieku. Interesował się przede wszystkim sztukami wojennymi oraz ekspansją militarną. Nie posiadał on może dyplomu naukowego, jednak dzięki swoim zasługom i tak naprawdę dużej wiedzy otrzymał tytuły doktora prawa od pięciu najważniejszych uczelni na terenie ameryki. Dzięki wcześniejszym zasługom jakie miał dla kraju i dla jego sprawy wybranie go na prezydenta było tylko formalnością. Ciekawostką jest fakt, że w momencie udawania się na uroczystość prezydenckiego zaprzysiężenia musiał pożyczać on pieniądze na procent. Jest to szczególnie dziwne gdyż uchodził on za najbogatszego z amerykanów, którzy żyli w tamtych czasach. Po wyborze prezydenta swojego rodzaju konflikt wywołał wybór odpowiedniego tytułu oficjalnego, którym można zgłaszać się do prezydenta. W końcu wybrany jedną z najbardziej prostych form a mianowicie Prezydent Stanów Zjednoczonych, która zachowaną jest do dzisiaj.

Wojna secesyjna na terenach ameryki północnej była jedyną tak naprawdę, która toczyła się bezpośrednio na tym kontynencie, jednak przyniosła ze sobą liczne straty. Dobrze zorganizowana polityka wewnętrzna pozwoliła jednak w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat odbudować całkowicie kraj i jednocześnie przemienić go w największą potęgę przemysłową na świecie. W skład ameryki włączonych zostało ponad kilkanaście nowych stanów, rozwijały się połączenia kolejowe, dzięki nim udało się między innymi połączyć oba z oceanów. W gospodarce rozpoczęto stosowanie energii elektrycznej na szeroką skalę, silniki spalinowe i wiele, wiele innych tym podobnych.

Jednym z ważniejszych momentów w historii USA jest atak na wieże światowego centrum handlu mieszącego się w nowym Jorku, gdzie w dwie wieże wbiły się samoloty porwane przez terrorystów. Moment ten jest wypowiedzeniem przez USA oficjalnej wojny z terroryzmem i rozpoczęcie działań zbrojnych na bliskim wschodzie, między innymi w Iranie, Iraku, Afganistanie i wszystkich innych terenach. Tak naprawdę mało kto wieży dzisiaj już, że ataki te były rzeczywistymi, a wszystko było swingowane, przez sam rząd amerykański, który odważył się na poświęcenie tylu ludzkich istnień w celu posiadania pretekstu do zajęcia bogatych w surowce terenów na bliskim wschodzie. W chwili zrezygnowania z poszukiwania Osamy Bin Ladena, amerykanie przerzucili swoją uwagę na Irak oraz na Saddama Husajna, którego udało się w końcu pojmać i doprowadzić do jego śmierci. Oczywiście posiadał on na swoim koncie liczne i okrutne przewiny, jednak wątpliwym jest fakt, że to głównie kierowało amerykanami i wojskami zrzeszonymi.