Posted in Czasy nowożytne

Wojna secesyjna

Nazwa ta stosowana jest do określenia jeden z wojen domowych, która miała miejsce w latach od 61 do 65 w…

Posted in Różne

Stany Zjednoczone Ameryki

Pełna nazwa tego jednego z większych światowych mocarstw to Stany Zjednoczone Ameryki, często znane także pod angielskim skrótem USA. Ameryka…

Posted in Czasy nowożytne

Rewolucja amerykańska

Termin rewolucji amerykańskiej będzie bezpośrednio powiązany z wydarzeniami oraz aspektami ideowymi. Ich ostateczny rezultat to oddzielenie się od korony brytyjskiej…

Posted in Czasy nowożytne

Konstytucja USA

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została uchwalona we wrześniu roku 1787 i ratyfikowana przez kolejne konwencje w każdym z trzynastu stanów…

Posted in Różne

Indianie

Indianie będą jednymi z najbardziej zróżnicowanych i najliczniejszych grup ludności tubylczej, czy też rdzennej, która zamieszkuje obecnie oba z kontynentów…

Posted in Różne

Historia USA

Historie terenów dzisiejszego USA przeważnie dzieli się na dwie grupy, na okres prekolumbijski, czyli przed przybyciem osadników na nowe ziemie…