Indianie

Indianie będą jednymi z najbardziej zróżnicowanych i najliczniejszych grup ludności tubylczej, czy też rdzennej, która zamieszkuje obecnie oba z kontynentów amerykańskich. Obejmuje między innymi setki ludów i plemion posiadających swój specyficzny charakter oraz jednocześnie stopień rozwoju. Według antropologii Indianie zaliczani będą do rasy żółtej, powiązanie jest bardzo duże gdyż ich przodkowie na tereny ameryki dostali się właśnie z Azji kilkanaście tysięcy lat temu. W przypadku ameryki północnej Indianie stanowić będą już bardzo mały odsetek ludności i raczej nie żyją już w rdzennych i charakterystycznych dla siebie Ślemieniach, tylko zasymilowali się z ludnością amerykańską, która na początku historii nowego świata w wydaniu europejskim była niejako agresorem dla ludności tubylczej. Rdzenne szczepy indiańskie będzie można jeszcze znaleźć w Ameryce południowej, między innymi w Brazylii i na innych terenach, w ich życiu jednak i tak uwidoczniony jest już napływ kultury może nie tyle masowej, co dzisiejszego świata.

Ciekawostką jeśli chodzi o Indian będzie przede wszystkim sama nazwa tego właśnie ludu. Nadana została ona błędnie przez Krzysztofa Kolumba, który myślał, że dopłynął do Indii, ludność spotkaną na swej drodze mianował więc Indianami. W tradycji nazwa ta cały czas się zachowuje wiadomo jednak oczywiście, że nie ma ona zbyt dużo wspólnego z prawdą. Określenie Indianie będzie stosowane ogólnie i nieprecyzyjnie do wszystkich grup rdzennej społeczności kontynentu amerykańskiego z pominięciem różnych i odległych od siebie szczepów i grup etnicznych tejże właśnie ludności. Tak naprawdę dopiero niedawno w czasach współczesnych w społecznościach indiańskich pojawiać zaczęła się świadomość wspólnoty pochodzenia tubylczego oraz zbieżności losów historycznych i tym podobnych. Istnieje obecnie wiele oficjalnych ruchów zrzeszających czy też wszystkie szczepy, czy też pojedyncze z nich. Nie są to już jednak ci Indianie, których Kolumb spotkał przybywając na nowe ziemie, obecnie są już oni dawno zasymilowania z tutejszym społeczeństwem, które tak naprawdę zagarnęło sobie ich ziemie oraz terytoria, oczywiście miało to miejsce kilka dobrych wieków temu, jednak świadomość o tym dalej pozostaje w sercach dużego odsetka Indian i wolą żyć oni w zamkniętych kastach pomiędzy przedstawicielami swojej grupy etnicznej. Oczywiście uogólnianie w tym przypadku też nie jest dobre, gdyż nie wszyscy z nich będą cechowali się właśnie takimi zachowaniami.

Przodkowie dzisiejszych Indian byli myśliwymi wiodącymi koczowniczy tryb życia. Według teorii, która jest obecnie najbardziej uznawaną, jednak nie jedyną, mieli oni w czasie ostatniej z epok lodowcowych, czyli w przeciągu kilkudziesięciu tysięcy lat temu przejść z Azji do ameryki poprzez pomost lodowy, który utworzył się w okolicach dzisiejszej cieśniny Beringa. Wiele czynników wpłynęło na wymarcie milionów przedstawicieli tejże ludności, między innymi kolonizacja, europejskie choroby, wojny, powstania, niewolnicza praca i tym podobne elementy. Oprócz tego miejsce miał rozpad tradycyjnych systemów gospodarczych i organizacja społeczna tejże ludności, która zmuszona była do migracji na inne tereny, często masowo przenoszone były całe plemiona i asymilowane na siłę z nową amerykańską społecznością. Doprowadziło to w końcu prawie do całkowitego upadku indiańskiej kultury, języków oraz systemu wierzeń.

W dzisiejszych czasach, wykluczając przypadki małych i stosunkowo odizolowanych grup znajdujących się na terenach Mezopotamii i Mezoameryki, Indianie będą w znacznym stopniu członkami społeczeństw narodowych o różnorakiej kulturze, zróżnicowanej etnicznie, gdzie przeszli proces asymilacji. W większości krajów obu kontynentów ameryki, szczególnie jeśli chodzi o USA stanowić będą bardzo niewielki odsetek całej społeczności. Chociaż wszędzie posiadać będą pełnię praw obywatelskich i jednocześnie praw człowieka, co uzyskane zostało przez nich w roku 1924, przynajmniej w USA, to cały czas jednak są ubogimi mniejszościami, które marginalizowane są nawet przez sam rząd i pozbawionymi znaczących się na arenie politycznej wpływów. W USA oraz innych krajach ameryki północnej i południowej organizacje indiańskie występować będą z różnymi roszczeniami do państwowych władz. Roszczenia te przeważnie przybierają charakter polityczny, społeczny, gospodarczy i powoływać będą się na względy historyczne oraz jednocześnie prawne. W niektórych państwach nadal będą musiały zabiegać o formalne uznanie swoich praw czysto grupowych, które ignorowane są przez krajowe systemy prawa. Ludność indiańska żyjąca w zamkniętych i rdzennych kastach z pewnością posiada małe szanse na świetlaną przyszłość, jedną możliwością jest pełne zasymilowanie się z nowymi społecznościami i uznanie się przede wszystkim za obywatela USA na przykład, a dopiero potem za Indianina.

Plemiona oraz poszczególne grupy indiańskie, które zamieszkują wybrane regiony kulturowe posiadają z pewnością wspólne cechy to mimo wszystko w przypadku dokładniejszego porównania zawsze dominowały i dominować będą nad nimi różnice, które wynikają przede wszystkim z szerokiej gamy czysto historycznych przyczyn, a także tych o charakterze społecznym. Różnice te obejmowały nie tylko sam wygląd fizyczny, ale także język, dialekty oraz wyznania i dorobek kultury materialnej i duchowej. Różne ze szczepów indiańskich znajdowały się także na innym poziomie rozwoju kulturowego oraz technologicznego. Wszystkie z tych elementów, które odróżniały będą poszczególne z ludów indiańskich ameryki przez wieki ulegały ciągłym i coraz głębszym przemianom, co powoduje, że dzisiaj widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie mimo, że społeczności te już prawie tak naprawdę nie istnieją w swoich pierwotnych formach.

Jest to nazwa, która odnosi się do Indian zamieszkujących tereny dzisiejszej ameryki północnej, szczególnie w okolicach wielkich jezior. Irokezi posługiwali się swoim specyficznym i unikatowym językiem irokeskim. Irokezom udało się stworzyć jedną z bardziej zawansowanych pod względem cywilizacyjnym kultur indiańskich w całej Ameryce północnej. Prowadzili oni osadniczy tryb życia oraz rozwijali gospodarkę, aż do momentu przybycia na kontynent europejczyków. Irokezi byli specjalistami jeśli chodzi o rolnictwo, uprawiali kukurydzę, fasolę, dynię i wiele, wiele innych roślin. Znali technikę wyrębu oraz wypalania lasów w pełni kontrolowany sposób.

Mianem długiego domu określać będziemy może prostą lecz dosyć trwałą konstrukcję mieszkalną na planie prostokąta, która była w stanie pomieścić jednocześnie kilka rodzin. Ten model domu był charakterystyczny przede wszystkim dla jednego ze szczepów indiańskich a mianowicie irokezów. Długie domy nie posiadały okien, tylko i wyłącznie małe otwory w dachach, którymi wydobywać mógł się dym z palonych w środku ogniskach, które znajdowały się w specjalnych przejściach w center lanych punktach budowli. W środku znajdowały się między innymi wykonane z drewna podłogi, czy też drewniane platformy do spania. Podobny typ budownictwa znany był już w czasach neolitu, także w wielu innych częściach świata.