Rewolucja amerykańska

Termin rewolucji amerykańskiej będzie bezpośrednio powiązany z wydarzeniami oraz aspektami ideowymi. Ich ostateczny rezultat to oddzielenie się od korony brytyjskiej trzynastu kolonii oraz przekształcenie ich w nowy twór państwowy, czyli Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Rewolucja ta obejmować miała między innymi prowadzone bezpośrednio działania wojenne, które znane są dokładniej pod nazwą amerykańskiej wojny rewolucyjnej. Początkiem tejże wojny były dwie bitwy dnia 19 kwietnia roku 1775, zakończenie całych działań nastąpiło natomiast w momencie podpisania traktatu paryskiego w roku 1783. Od tejże rewolucji rozpoczyna się pisanie historii państwowości amerykańskiej, rozwoju tego kraju, wszystkich problemów konfliktów, osiągnięcie pozycji międzynarodowego supermocarstwa aż po dni dzisiejsze, codzienne problemy i tym podobne elementy. Przyczyn rozpoczęcia tejże rewolucji jest wiele, do podstawowych jednak zaliczyć będziemy mogli niezadowolenie mieszkańców nowego lądu co do władzy sprawowanej przez anglików.

Rewolucja sama w sobie zaczęła się tak naprawdę o wiele wcześniej, także po podpisaniu w Paryżu traktatu pokojowego cały czas się rozwijała. Jej wpływ na ludzkie doświadczenia był naprawdę ogromny i zapewnił o wiele więcej niż tylko niepodległość kolonii. W wyniku tego właśnie procesu istniała możliwość ukształtowania się całkowicie nowego i niespotykane na świecie poglądu na sprawę rządzenia i organizowani władzy. Przed rozpoczęciem tejże rewolucji większość mieszkańców terenów ameryki północnej należących do brytyjskich kolonii uważała się za lojalnych oraz w pełni poddanych brytyjskiej koronie, posiadających jednocześnie te sama prawa i obowiązki co mieszkańcy żyjący na wsypach brytyjskich. Po zakończeniu rewolucji utworzyli jednak całkowicie nowy i niezależny twór państwowy.

Za przygotowanie rewolucji amerykańskiej odpowiedzialna jest przede wszystkim powolna amerykanizacja przybywających na nowy ląd kolonistów, czyli inaczej mówiąc proces stapiania się w jedność różnych grup etnicznych, kulturowych oraz religijnych, które żyły przecież na jednych, wspólnych obszarach ameryki. Obszar kolonii brytyjskich zamieszkiwało około sto pięćdziesiąt odrębnych grup pod różnymi względami. Ta różnorodność spowodowała, że dominację zachować potrafiła jedna z najsilniejszych kultur, a mianowicie angielski, przede wszystkim dzięki powiązaniom z władzą oraz liczebnej przewadze imigrantów z terenów wysp brytyjskich. Nie stanowili oni jednolitej grupy, lecz przybywali falowa, różniąc się pochodzeniem, stanem społecznym oraz wyznaniem. Stopniowo przedstawicielstwa kolejnych z tych grup coraz częściej zaczynali określać się mieszkańcami danych kolonii, niż ten odnosić się bezpośrednio do swojego pochodzenia i etniczności. Do najważniejszych czynników, które posiadały wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej amerykanów należał z pewnością efekt tak zwanego pogranicza, czyli szerokie oraz cały czas dostępne do zasiedlania tereny zachodnie, walki z Indianami oraz ciągłe poczucie zagrożenia i jednoczesne przeświadczeniem, że trzeba liczyć tylko i wyłącznie, czy też przede wszystkim na własne posiadane przez siebie samego siły. Oczywiście proces amerykanizacji nie przebiegał z dnia na dzień, był on bardzo długim i jednocześnie skomplikowanym. Dopiero koniec osiemnastego wieku doprowadził do artykułowania w silniejszy sposób amerykańskiej tożsamości, czego świadectwem będą właśnie dokumenty nazwane rewolucją amerykańską.

Wpływ na rewolucja oraz jej impety posiadały popularne w tym czasie trendy historyczne wieku osiemnastego, a mianowicie oświecenie, które całkowicie zmieniało wzorce myślenia, wielkie przebudzenie, które miało zaowocować przede wszystkim zmianami podejścia do życia, chodzi tutaj o jego podłoże religijne oraz emocjonalne. Oprócz tego ważnym aspektem były toczone w europie wojny dynastyczne, które odmieniały poglądy dotyczące narodów i ich wzajemnych relacji. Cały czas narastały Take różnice i zmiany ekonomiczne, które posiadały dosyć duży wpływ na codzienne życie przeciętnej jednostki. Oprócz tego metropolie posiadały bardzo niewygodne żądania podatkowe wobec kolonii, amerykanie przyzwyczaili się o samodzielnym decydowaniu o swoich sprawach finansowych i podatkowych.

Pierwszy okres sporny pomiędzy koloniami w Ameryce a Anglią oparty był o wzajemną polemikę. Na samym początku amerykanie szukali odwołań do ustaw stanowiących państwo brytyjskiej, kiedy jednak takowa taktyka przestała przynosić skutek, koloniści swe poglądy zaczęli opierać o prawa naturalne oraz doktryny uniwersalne. Spór polemiczny jednak problemu nie rozwiązał, konflikt zaczął więc przybierać formę zbrojnej walki. Brytyjczycy oprócz tego prowadzili cały czas kolejne z kroków legislacyjnych przeciwko kolonistom, co spotykało się z bardzo dużym niezadowoleniem. Wprowadzane były kolejne podatki obciążające prasę, dokumenty urzędowe oraz tak naprawdę druki każdego rodzaju. Kolonie do tej pory zwolnione były z zewnętrznych podatków, jednak uznano, że amerykanie ze względu na gwarancję bezpieczeństwa zobligowani są do ich płacenia. Przyczyn było wiele, chodziło głównie o represje wobec kolonistów. Jedną z najpopularniejszych będzie z pewnością wydarzenie, które potocznie nosi nazwę bostońskiej herbatki, co miało miejsce w roku 1773. Wtedy to amerykanie przebrani za Indian napadali na brytyjskie transporty z herbatą. Oprócz tego wprowadzone zostały rok później tak zwane ustawy nie do zniesienia.

Inaczej wydarzenie to zwane będzie bostońskim piciem herbaty. Jest to jeden z popularniejszych w historii protestów politycznych mieszkańców Bostonu w jednej z ówczesnych kolonii przeciwko fiskalnej polityce prowadzonej przez koronę brytyjską. Epizod ten zaliczany jest do jednych z wcześniejszych w całej rewolucji amerykańskiej. Wszystko rozpoczęło się szesnastego grudnia roku 1773 kiedy do bostońskiego portu zawinęły kolejno trzy statki, wiozące ładunek herbaty z Chin. W nocy, która poprzedzała dzień rozładowania herbaty, ponad sześćdziesięciu mężczyzn w przebraniach Indian wdarło się na statki oraz zniszczyło cały ładunek znajdującej się tam herbaty, wrzucając go bezpośrednio do zatoki. Wszystko było przeprowadzone błyskawicznie i obyło się bez jakiejkolwiek przemocy. Akcja ta oprócz zamknięcia portu w bostonie przez Brytyjczyków doprowadziła także do długofalowych nastrojów i wydarzeń określanych mianem rewolucji brytyjskiej.

Błędne koło napędzało się coraz bardziej. Sprzeciwy kolonistów przeciwko brytyjskiej polityce powodowało ostrzejsze reakcje metropolii, odpowiedzią na to były podobne reakcje kolonistów i tak dalej i tak dalej. Tak napędzająca się maszyna i spirala, gdzie końca nie było widać doprowadziła w końcu do rozpoczęcia się rewolucji. Odrzucając brytyjską koroną koloniści rozpoczęli radykalizować się także w innych z dziedzin, poświęcając coraz więcej uwagi idei szeroko pojętej demokracji oraz ludziom takim jak Thomas Paine, który trochę wcześniej potępiany był jako niwelator. Rozpoczęcie działań zbrojnych w przypadku rozpoczęcia rewolucji było już tylko kwestią czasu.