Stany Zjednoczone Ameryki

Pełna nazwa tego jednego z większych światowych mocarstw to Stany Zjednoczone Ameryki, często znane także pod angielskim skrótem USA. Ameryka jest państwem leżącym w Ameryce północnej, razem z graniczącą kanadą zajmują prawie cały obszar tego kontynentu. Oprócz tego USA graniczyć będzie od południa z Meksykiem, natomiast pobocznie otoczone będzie przez oceany. Obecnie jest to państwo, które pod względem swojej ludności jest trzecim na świecie, bezpośrednio po Chinach oraz Indiach, i trzecie pod względem terytorialny. W skład państwa oprócz lądu stałego wchodzić będą także kolejne wyspy znajdujące się na Pacyfiku oraz Atlantyku, gdzie największa z nich, to formalnie stowarzyszone z USA państwo. Ameryka będzie obecnie jednym z najbardziej zróżnicowanych kulturowo, wyznaniowo oraz etnicznie miejsc na świecie, co jest spowodowane ekspansją tych terenów od piętnastego wieku i emigrowania tutaj ludzi z całego świata. Ludność etniczna, czyli Indianie stanowią obecnie drobny odsetek całej ludności, gdyż kilkaset lat temu zostali oni całkowicie wyparci ze swoich ziem. Stany zjednoczone mimo swojej krótkiej historii, posiadają zaledwie kilka wieków istnienia, umiały stworzyć ogromne światowe mocarstwo, które w czasie pierwszej wojny światowej było już głównym liczącym się na międzynarodowej arenie. Jest też tak może dlatego, że oddalone od innych krajów europejskich, sąsiadujące z neutralnymi Kanadą i Meksykiem nie miało problemów z konfliktami zbrojnymi na swoich terenach, gdzie jeden z większych to była wojna secesyjna, dodatkowo wojna domowa tak naprawdę.

Historia USA będzie zawierała w sobie bardzo ważne elementy jeszcze z czasów prekolumbijskich, jednak jeśli chodzi o obecne państwo, czyli Stany Zjednoczone Ameryki, to wywodzić będzie się od osadnictwa europejskiego, na samym początku podporządkowanego pod króla Anglii, co miało miejsce w okolicach wieku siedemnastego. Sięgając do najodleglejszej historii tych terenów należy nadmienić kilka słów o ludach tubylczych, które wojowały ze sobą już dwadzieścia tysięcy lat wcześniej niż na kontynencie pojawili się europejczycy. Przed ich przybyciem cała populacja autochtonów, czyli mówiąc popularniej Indian stanowiła dużo ponad milion mieszkańców. Wskutek ścierania się z zabójczą mimo wszystko europejską imigracją, populacja ta poddawana była ciągłym działaniom wojennym oraz wyniszczeniu pod względem kulturowym. W wyniku tego została w końcu sprowadzona do bardzo niskiego ułamka tworzonej na nowo całości. Murzyni zaś, ściągania na te tereny z Afryki zachodniej do pracy niewolniczej zdobyli w końcu pełnię swoich praw i zostali w pełni uwolnieni. Proces ich integrowania, podobnie jak samych Indian będzie nadal trwał, niektóre z terenów są bowiem cały czas bardzo silnie rasistowskimi, mimo to, że głośno nie będzie się o tym mówiło, jednak mentalność ludzi jest bardzo trudną do zmienienia.

Termin amerykańskiej rewolucji odnosi się przede wszystkim do wydarzeń i jednocześnie nurtów ideologicznych, których całokształt zaowocował oddzieleniem się trzynastu z wszystkich kolonii ameryki północnej od królestwa brytyjskiego oraz przekształcenie ich w pełni niezależne stany zjednoczone. Rewolucja ta obejmowała między innymi prowadzone bezpośrednio działania wojenne, które znane są szerzej jako amerykańska wojna rewolucyjna. Wszystko rozpoczęło się w kwietniu roku 1775, a zakończone zostało niespełna dziesięć lat później poprzez podpisanie traktatu paryskiego, który oficjalnie uznawał istnienie nowopowstałego kraju.

Indianami będziemy zwyczajowo nazywać prawie całą ludność autochtoniczną, czyli mówiąc inaczej rdzenną i tubylczą zamieszkującą terenu zarówno ameryki północnej i południowej. Znaleziska o podłożu archeologicznych sugerować będą że zaludnienie ameryki północnej miało miejsce przez przybyszy z Azji ponad dwadzieścia tysięcy laty temu. Podczas ostatniej z epok lodowcowych ludzie przedostali się tutaj poprzez zamarzniętą wówczas z pewnością cieśninę Beringa. Późniejsze zróżnicowania o charakterze antropologicznym będą mogły natomiast sugerować, że na terenach tych widoczna była rola takich czynników jak genetyczny dryg, czy też dobór naturalny oraz ciągła asymilacja drobniejszych nie indiańskich społeczności. Obecni Indianie zamieszkujący tereny ameryki południowej to swoista mieszanka etniczna, kulturowa, wyznaniowa oraz językowa, w której uwidocznione są większe, czy też mniejsze wpływy kultury europejskiej i amerykańskiej.

Wojna secesyjna jest jedną z najsłynniejszych i mówiąc uszczypliwie chyba jedyną z wojen w historii nowożytnego świata, która toczyła się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Trwała ona przez okres czterech lat i rozpoczęło się w roku 1861, kończąc się w 65. Rozgrywała się pomiędzy północom oraz południem, czyli tak zwaną Unią oraz Konfederacją Stanów Amerykańskich, które z tejże unii właśnie wystąpiły. Nazwa wojny secesyjnej pochodziła będzie od secesji, czyli inaczej mówiąc wystąpienia części stanów zwanych później konfederacją z unii stanowej. Oprócz tego bardzo popularną nazwą będzie nazwa amerykańskiej wojny domowej. Wojna zakończyła się w maju 1865 kiedy kapitulowały ostatnie z konfederackich oddziałów. W wyniku trwających wtedy działań wojennych śmierć poniosło ponad pół miliona ludzi, straty oszacowane były na wartość około pięciu miliardów dolarów, a wolność udało się uzyskać kilkumilionowemu odsetkowi zniewolonej ludności czarnej. Do jednych z głównych wojny secesyjnej zalicza się dzisiaj niewolnictwa, gdyż gospodarka stanów leżących na południu oparta była właśnie w głównej mierze na przymusowej pracy, gdzie szczególną rolę odgrywała uprawa bawełny, która pozwalała budować dobrobyt kolejnych plantatorów, co za tym idzie także całego państwa.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, bo tak brzmi jej pełna nazwa, uchwalona została we wrześniu roku 1787, a następnie ratyfikowana przez ponad kilkanaście stanów. Konstytucja stanowić miała najwyższe prawo obowiązujące na terenie stanów zjednoczonych. Jest ona uważana za jedną z najstarszych konstytucji na świecie, która cały czas jest obowiązującą, gdyż ciekawostką jest, że nie zostały od tego czasu wprowadzane konstytucje nowe, wydawane były tylko zmiany i nowele do tejże właśnie konstytucji wrześniowej z wieku osiemnastego.

Wojna ta, bardzo często znana jest także pod nazwą wojny brytyjsko-amerykańskiej. Toczyła się ona pomiędzy królestwem brytyjskim, a właśnie USA, gdzie rozpoczęła się od podpisania przez Amerykę deklaracji wojennej w czerwcu roku 1812. Jej zakończeniu to natomiast traktat gandawski spisany trochę ponad dwa lata później, dokładnie w wigilię roku 1814. Mimo to znaczące działania wojenne trwały jeszcze nieprzerwanie w roku 1815, kiedy miejsce miały takie bitwy jak ta pod nowym orleanem oraz pod fort Bowyer. Główny temat zmagań wojennych to granice stanów zjednoczonych i brytyjskiej kanady, gdzie miejsce cały czas miały drobne, czy też większe konflikty o podłożu politycznym i ekspansyjnym. Do innych przyczyn wojny zalicza się także coraz większą aktywność USA na scenie międzynarodowej jako partnera politycznego krajów europejskich, przede wszystkim Francji, która była niejako naturalnym wrogiem korony brytyjskiej.