Posted in Starożytność

Starożytna Grecja

Powstanie starożytnej Grecji datowane jest na dobre kilka tysięcy lat przed naszą erą, co rozpoczęło się od okresu kultury egejskiej…

Posted in Czasy nowożytne

Rewolucja przemysłowa

Mianem rewolucji przemysłowej określać będziemy przemiany o podłożu społecznym, ekonomicznym oraz polityczny, który początek miał miejsce na przełomie wieku osiemnastego…

Posted in Czasy nowożytne

Rewolucja francuska

Rewolucja francuska jest okresem w francuskiej historii, w którym doszło do głębokich zmian o znaczeniu politycznym oraz społecznym i jednocześnie…

Posted in Różne

Odkrycia geograficzne

Dokładniej mówiąc wielkie odkrycia geograficzne, czyli popularne określenie ludzkiej ekspansji na przełomie wieku piętnastego i szesnastego, gdzie do najważniejszych jej…

Posted in Różne

Historia Europy

Historia europy będzie nam najlepiej znaną, gdyż właśnie z tych terenów pochodzić będzie najwięcej zapisów, przekazów oraz źródeł historycznych oraz…

Posted in Średniowiecze

Cesarstwo Bizantyjskie

Popularnie zwane będzie także Bizancjum – jest to termin, który stosowany jest od wieku dziewiętnastego do określenia cesarstwa rzymskiego ze…