Posted in Historia Polski

Wybory w 2005

W 2005 upływała już II i ostatnia kadencja prezydencka Aleksandra kwaśniewskiego. Chęć startu w wyborach zgłosiło az 26 kandydatów lecz…

Posted in Historia Polski

Wybory w 2000

W 2000 r. upływała Kadencja Aleksandra Kwaśniewskiego. Zarzadzeniem marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego termin 3 powszechnych i wolnych wyborów prezydenckich wyznaczono…

Posted in Historia Polski

Wybory w 1995

Kadencja Lecha Wałesy po 5-letniej prezydenturze kończyła się w 1995 r. Marszałek Sejmu Józef Zych wybory zarządził w na 5…

Posted in Historia Polski

Wybory w 1990

Urzedujący od 1989 r. Prezydent RP gen. Wojciech Jaruzelski wyraził zgodę na skócenie swej kadencji prezydenckiej i wole rezygnacji ze…

Posted in Historia Polski

Prezydenci Polski

Warto zapoznać się z historią urzędu Prezydenta RP oraz wyborów prezydenckich w Polsce. Po odzyskaniu w 1918 r. niepodlełości Polska…

Posted in Historia Polski

Prezydenci Polski do 1989 r.

Za „prototyp” wyborów prezydenckich można uznać wolne elekcje królów w I RP w latach 1573-1764. W okresie miedzywojennym (1922-39) Prezydentów…