Prezydenci Polski

Warto zapoznać się z historią urzędu Prezydenta RP oraz wyborów prezydenckich w Polsce.
Po odzyskaniu w 1918 r. niepodlełości Polska przyjęła ustrój republikański. Pierwszym Prezydentem RP został wybrany w grudniu 1922 r. Gabriel Narutowicz.
kompetencje Prezydenta RP regulowała najpierw konstytucja tzw. „marcowa” z 1921 r. nastepnie zaś „kwietniowa” z 1935 r. W Polsce „Ludowej” która przyjęła na ppoczatku nazwę Rzeczyspospolita Polska – najpierw opierano się formalnie na marcowej Konstytucji z 1921 r., zas konstytucja z 1952 wogóle zniowła Urzad Prezydenta zasepujac go kolegialną Radą Państwa z Przewodniczacym na czele. faktycznie funkcję przywódcza pełnili kolkejni I sekretarze KC PZPR.
Urząd Prezydenta RP przetrwał natomiast na emigracji w Londynie do 1990. W PRL został on przywrócony w 1989 r. i prezydentem został gen. Wojciech Jaruzelski, dotychczasowy Przewodniczący Rady Państwa.
Obecnie Prezydent RP zgodnie z konstytucja z 1997 r. jest głową państwa, najwyższym przedstawicielem polskich władz, gwarantem ciągłości władzy państwowej, najwyższym organem państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień Konstytucji, jest również zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie miedzywojennym (1922-39) Prezydentów wybierało Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat).
Pierwszym Prezydentem RP, został Gabriel Narutowicz, wybrany głównie głosami centro-lewicy. Padł on ofiarą zamachu z ręki Eligiusza Niewiadomskiego w gmachu warszawskiej „Zachęty”
16 grudnia 1922 roku, 3 dni po objęciu urzędu,
Stanisław Wojciechowski został wybrany na Urzad Prezydenta RP 6 dni później a zmuszony do rezygnacji z Urzedu Prezydenta został w roku 1926 na skutek zamachu majowego, dokonanego przez marszałka Józefa Piłsudskiego.
31 V 1926 r na Urzad Prezydenta wybrany został Józef Piłsudski który jednak wyboru nie przyjął.
Pod naciskiem Piłsudsiego kolejnym Prezedentemn został wybrany Ignacy Mościcki który ponownie został wybrany na 7 -letnią kadencję w 1933 r. lecz z urzędu ustąpił 30 września 1939 r. wyznaczył następcę w osobie
Władysław Raczkiewicza, który swój urzad pełnił na uchodźstwie, najpierw w Angers we Francji do VI 1940 r. nastepnie zaś w Londynie do 1947 r. Jego następcami do 1990 r. byli: August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski.
W Polsce ludowej Urzad Prezydenta RP sprawował w l. 1947-52 Bolesław Bierut.
W l. 1989-90 Urząd Prezydenta PRL a następnie RP pełnił gen.
Wojciech Jaruzelski który ustapił ze stanowiska.

Urzedujący od 1989 r. Prezydent RP gen. Wojciech Jaruzelski wyraził zgodę na skócenie swej kadencji prezydenckiej i wole rezygnacji ze stanowiska Prezydenta RP. Wobec tego Marszwłek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz rozpisał pierwsze w historii Polski powszechne wybory prezedenckie których termin wyznaczył na 25 listopada 1990 r.
Kolejni politycy deklarowali chęc objęcia Urzedu Prezydenta RP.
Kilkunastu kandydatów zarejestrowało swoje komitety wyborcze. Liczby 100 tys. podpisów niezbednej dla rejestracji kandydata na Prezydenta nie osiagnęli jednak m.in. Janusz Korwin-Mikke, Władysław Siła-Nowicki i Bolesław Tejkowski. Swoje podpisy przedstawiło 7 kandydatów, jednakże po zakwiestionowaniu podpisów pod kandydaturą Kornela Morawieckiego, Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 6.
W I turze wyborów kandydaci osiągnęli nastepujące wyniki:
1.Lech Wałęsa – 40,0 %;
2.Stanisław Tymiński – 23,1%
3.Tadeusz Mazowiecki – 18,1%
4.Włodzimierz Cimoszewicz – 9,2%
5.Roman Bartoszcze – 7,2%
6.Leszek Moczulski – 2,5%
Taki układ głosów był zaskoczeniem ze wzgledu na wynik S. tymińskiego który prześcignął T.Mazowieckiego i z L.Wałęsą wszedł do II tury. II tura wyborów odbyła się 9 XII 1990 i wygrał w niej lech Wałęsa – 74,3% zaś S.Tymiński – 25,8%. L.Wałęsa został zaprzysiężony 22 XII 1990.

kadencja Lecha Wałesy po 5-letniej prezydenturze kończyła się w 1995 r. Marszałek Sejmu Józef Zych wybory zarządził w na 5 XI 1995 r.
Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała wnioski o rejestrację wraz z ponad 100 tys. podpisów od 18 kandydatów. Po negatywnej weryfikacji podpisów pod kandydaturą Bolesława Tejkowskiego zarejestrowała 17 kandydatów. Po rezygnacji ze startu w wyborach Lecha kaczyńskiego, Marka Markiewicza, Bogdana Pawłowskiego i Leszka Moczulskiego w I turze wystartowało 13 kandydatów. Osiągnęli oni nastepujące wyniki:
1. Aleksander Kwaśniewski – 35,1%
2. Lech Wałęsa – 33,1%
3. Jacek Kuroń – 9,2%
4.Jan Olszewski – 6,9%
5. Waldemar Pawlak – 4,3%
6. Tadeusz Zieliński – 3,5%
7. Hanna Gronkiewicz-Waltz-2,8%
8. Janusz Korwin-Mikke – 2,4%
9. Andrzej Lepper – 1,3%
10. Jan Pietrzak – 1,1%
11. Tadeusz Koźluk – 0,2%
12. Kazimierz Piotrowicz – 0,1%
13. Leszek Bubel – 0,04%
W II turze 19 XI 1995 wygrał Aleksander Kwaśniewski – 51,7% z Lechem Wałęsą – 48,3%

W 2005 upływała już II i ostatnia kadencja prezydenka Aleksandra Kwaśniewskiego. PKW zarejestrowała 16 kandydatów. Przed wyborami z ubiegani się o ten urząd zrezygnowali: Zbigniew Religa, Włodzimierz Cimoszewicz, Maciej Giertych, zaś Daniel Podrzycki zmarł. Ostatecznie w wyznacoznej przez marszałka Sejmu RP Włodzimierza Cimoszewicza na 8 X 2005 r. I turze wyborów wystartowali:
1.Donald Tusk 36.3%
2.Lech Kaczyński – 33.1%
3.Andrzej Lepper – 15.1%
4.Marek Borowski – 10.3%
5.Jarosław Kalinowski – 1.8%
6.Janusz Korwin-Mikke – 1.43%
7.Henryka Bochniarz – 1.26%
8.Liwiusz Ilasz – 0.2%
9.Stanisław Tymiński – 0.2%
10.Leszek Bubel – 0.1%
11.Jan Pyszko – 0.1%
12.Adam Słomka – 0.1%
Wobec nie przekroczenia przez żadnego z kandydatów 50 % głosów odbyła się II tura, 23 X 1995.
Wygrał w niej Lech Kaczyński – 54,0% z Donaldem Tuskiem – 46%