Wynalazki starożytności

Starożytność jest jednym z okresów historycznych, który jest szczególnie opisywanym jeśli chodzi o historię starego kontynentu oraz bliskiego wschodu. Obejmować będzie czasy od kilku tysiącleci przed naszą erą, aż do umownej daty jego zakończenia, czyli do roku 476, kiedy to miejsce miał definitywny upadek cesarstwa zachodni rzymskiego. Czasami spotkać będzie można się także z innymi datami. Starożytność często jest okresem pomijanym i zapominanym, między innymi z powodu o wiele mniej rozbudowanych źródeł historycznych i faktów, z tego okresu niżeli w przypadku historii nowożytnej. Mimo wszystko jednak kulturą i cywilizacją antycznym zawdzięczać będziemy wiele wynalazków, odkryć oraz nauk, z których spuścizny do dzisiaj będziemy korzystać. W czasach tych rozwijało się rolnictwo, hodowla bydła, ceramika, wiele nauk, z matematyką, filozofią i techniką na czele i tym podobne. Najlepiej rozwinięte cywilizacje tego okresu między innymi grecka, czy też rzymska znajdowały się na tak wysokim poziomie, że przez wiele kolejnych wieków średniowiecza jego dogonienie przez kraje europejskie było całkowicie niemożliwym.

Rolnictwo jest zaliczane do jednego z działów gospodarki, którego głównym zadaniem będzie dostarczanie żywności. Ma na celu uzyskiwanie produktów roślinnych i zwierzęcych, dzięki uprawie roli, roślin oraz hodowli zwierząt. Rolnictwo obecnie dzieli się na ekstensywne oraz intensywne, gdzie te pierwsze charakterystyczne będzie dla krajów niskorozwiniętych, gdzie głównie wyróżniamy rolnictwo tradycyjne i drobnotowarowe. Początki rolnictwa to czasy starożytne, kiedy ludy koczownicze zaczęły osiedlać się i wieść życie w zwartych społecznościach i osadach. Aby przetrwać na danym terenie przez ciągły okres czasu musiały wykształcić umiejętność hodowania samodzielnie roślin, które mogą być wykorzystywane jako produkty spożywcze oraz jednocześnie zwierząt, które były wykorzystywane jako źródło pożywienia, siła robocza oraz środki transportu. Rolnictwo od tamtego czasu przeszło ogromną ewolucją. Dzisiaj nie liczy się już tyle praca samego człowieka, co maszyn, które posiadają o wiele większą wydajność i możliwości. Większość krajów posiada dzisiaj rolnictwo na poziomie ekstensywnym, pola są ogromnymi, wykorzystywane są najnowsze technologie. W zależności od regionu świata uprawiać będzie się różnego rodzaju rośliny i zboża, w Polsce do najpopularniejszych należeć będzie między innymi owies, żyto, czy też pszenica, w innych rejonach świata jest to na przykład kawa, trzcina cukrowa, ryż i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów.

Hodowla to szeroko pojęty zespół procesów, które będą miały wpływ na rozwój hodowanego zwierzęcia, co ma na celu otrzymanie w sztucznie stworzonych przez człowieka warunkach żywych organizmów na jego cele. Jednym z charakterystycznych elementów hodowli będzie tak zwana hodowla uszlachetniająca, która ma na celu otrzymanie ras i odmian, które będą bardziej wartościowymi jeśli chodzi o cele czysto hodowlane. Hodowlę zwierząt podzielimy na hodowlę zwierząt, owadów, zwierząt rasowych oraz ryb, także tych czysto akwariowych.

Ceramika w całkowicie tradycyjnym ujęciu będzie tworzywem, czy też wyrobem, który otrzymywany jest poprzez wynik wypalenia odpowiednio formowanej wcześniej gliny. Nazwa samych wyrobów wywodzić będzie się jeszcze z starożytności, a dokładniej terenów starożytnej Grecji, gdyż w tych właśnie czasach została ona wynalezioną. Obecnie pod pojęciem ceramiki rozumieć będziemy wszystkie z tworzyw i wyrobów, w przypadku których bardzo ważnym procesem jest obróbka cieplna, oczywiście jeśli mówimy o procesie otrzymywania. Jeśli chodzi o proces produkcji ceramicznych wyrobów to będzie polegał on na dokładnym wymieszaniu grupy poszczególnych surowców, następnie ich odpowiednim uformowaniu oraz wysuszeniu. Ostatni z etapów to wypalenie, które może mieć miejsce raz, czy też być wielokrotne. Proces wypalania odbywa się w szerokiej gamie pieców, wszystko zależne jest od technik ceramiki i rodzaju powstających produktów. Temperatura wypalania będzie dość wysoką, sięga prawie tysiąca stopni. W takowych temperaturach zachodzić będzie zjawisko spiekania, w wyniku którego otrzymywany jest tak zwany czerep mający odpowiednią gęstość, znacznie mniejszą niż gęstość samego surowca. Niektóre z wyrobów ceramicznych po takowym wypaleniu pokrywanych jest szkliwem. Ceramika znajdowała będzie bardzo szerokie zastosowanie jeśli chodzi o gospodarkę, między innymi w takich jej gałęziach jak budownictwo, elektronika, hutnictwo, czy też przemysł kosmetyczny. Do bardzo popularnych zaliczyć będziemy mogli także ceramiczne elementy wyposażenia naszych domów, szczególnie jeśli chodzi o kuchnie.

Samo określenie filozofii pochodzić będzie prawdopodobnie od jednego z wybitniejszych greckich matematyków i jednocześnie filozofów, a mianowicie pitagorasa. Pierwotnie posiadało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, czy też dążenie do mądrości. Obecnie termin ten posiadać będzie o wiele, wiele więcej znaczeń. Trudno podać dokładną i konkretną definicję, gdyż zakres filozoficznych rozważań jak i sama metoda ulegały przez wieki licznym zmianom, podobnie jako samo rozumienie filozofii, które uzależnione jest od tradycji filozoficznej charakterystycznej dla danego okresu. W całkowitym uproszczeniu będzie można powiedzieć, że filozofia zajmuje się ogólnymi i elementarnymi podstawami rządzącymi naszym światem oraz jego zagadkami, które zawsze były dla człowieka intrygujące.

Pismo jest jednym z charakterystycznych elementów wielkich starożytnych cywilizacji. To właśnie dzięki opracowaniu przez nie własnego systemu zapisu znaków i dźwięków mamy dzisiaj możliwość zdobycia informacji o ich kulturze, zwyczajach oraz historii. Według definicji pismo jest uważane za system znaków umownych, które pozwalają na utrwalenie języka mówionego. Na zapis mowy istnieje wiele różnego rodzaju sposobów, gdzie do najpopularniejszych z nich zaliczyć możemy zapis dźwięków oraz zapis znaczeń. Większość z systemów piśmiennictwa używanych obecnie to systemy mieszane, czyli fonetyczne i znaczeniowe jednocześnie. Badania o podłożu medycznym pokazują obecnie, że przy czytaniu pisma znaczeniowego rozkład aktywnych partii mózgu będzie innym niż w przypadku czytania pism fonetycznych. Za pierwszy rodzaj pisma odpowiadać będzie półkula prawa, za drugi natomiast lewa. Niektóre z osób posiadają problem z rozróżnieniem i przyporządkowaniem danych znaków i ich znaczeń, co nazywane będzie dysgrafią, w niektórych przypadkach także dysleksją, gdzie ta druga odnosi się jednak bardziej do samego czytania tekstu i rozumienia jego przekazu.

Porcelana jest jednym z rodzajów białej oraz posiadającej charakterystyczne właściwości ceramiki, która wynaleziona została w Chinach w okolicach siódmego wieku naszej ery. Porcelanę wytwarza się obecnie z mieszanki specjalnego rodzaju surowców, między innymi skalenia i kwarców, które poprzez proces wypalania formowane są do danych wyrobów, w temperaturach około tysiąca stopni. W przypadku kontynentu europejskiego technikę produkowania porcelany udało się odkryć dopiero tysiąc lat po tym jak uczynili to chińczycy.