Piramidy w starożytnym Egipcie

Za piramidę uważać będziemy grobowiec prywatnej osoby, czy też podbudowę dla świątyni. Piramida najczęściej przybierała będzie kształt ostrosłupa, czy też formę w ogólnych zarysach właśnie do niego przybliżoną. Piramidy spotykać będziemy między innymi na terenach Egiptu, Mezoameryki, w regionach andyjskich, na teneryfie, ale także w takich miejscach jak Bośnia, czy nawet polska – w tychże ostatnich jednam piramidy te przybierać będą o wiele mniejszy wymiar i rzadko będą pochodziły sprzed tysięcy lat jak te charakterystyczne dla cywilizacji egipskiej oraz społeczności ameryki południowej, przede wszystkim Azteków. Piramidy, które znajdować będziemy na wyspach kanaryjskich będą bardzo podobne do tych, które mieszą się w Meksyku, także są bowiem piramidami schodkowymi. Według niektórych z badaczy może to być Dodów na to, że wyspy kanaryjskie stanowiły bazę wypadową dla starożytnych podróżnych pomiędzy ternami ameryki oraz europy. Najnowsze z badań archeologicznych będą jednak wykazywały, że piramidy te powstały najwcześniej w wieku dziewiętnastym, a sama ich geneza i cel budowy są całkowicie nieznanymi.

Jeśli mówimy piramida, to pierwsze nasze skojarzenie to z całą pewnością Egipt. Na samym początku na terenach tych budowane były jednak piramidy schodkowe, o mniejszych gabarytach niż te, które znamy, z czasem jednak zastępowane były piramidami w formie łamanej oraz w kształcie ostrosłupa. Do największych piramid, które zostały zbudowane w Egipcie zaliczyć będziemy mogli stojące obok siebie piramidy w Gizie. Wszystkie z nich przybierają ten sam kształt, a mianowicie ostrosłupa, którego podstawą jest kwadrat. Największa z piramid, piramida Cheopsa, która powstała około dwóch i pół tysiąca lat przed naszą erą posiada postawę o długości dwustu metrów, i wysoka jest na dużo ponad sto metrów. Z dwóch jej stron znajdują się trochę mniejsze, jednak również ważne piramidy. Wokół nich natomiast zbudowano szereg mniejszych grobowców, które przeznaczone były przede wszystkim na grobowce królowych oraz jednych z najważniejszych dostojników w państwie. Jedna z tychże piramid, a mianowicie piramida Chefrena wyróżniać będzie się ogromną i monumentalną rzeźbą sfinksa, która jest wykuta bezpośrednio obok niej. Oprócz sfinksa w towarzystwie piramid znaleźć będziemy mogli zachowane jeszcze, czy też już tylko szczątki monumentalnych posągów obrazujących faraonów, których wysokość nierzadko przekraczała kilkadziesiąt metrów. Wszystkie te budowle i rzeźby tworzą wspólny zespół zbudowany z szeregu różnorodnych kamieni. Dziedzińce pomiędzy piramidami wyłożone są z czarnego bazaltu, kolumny wykonane z granitu o kolorze czerwonym, ściany natomiast posiadały kolor biały z powodu użytych do budowy wapieni i alabastrów.

Piramida Cheopsa bardzo często zwana jest także wielką piramidą, nic w tym dziwnego gdyż jest ona największą z egipskich piramid, która znajduje się w Gizie, w małej odległości od Kairu. Piramida Cheopsa znajdować będzie się w sąsiedztwie piramidy Chefrena oraz Mykerinosa i jest to najbardziej znany ze wszystkich zespołów piramid. Oprócz tego w ich sąsiedztwie znajduje się pomnik sfinksa oraz pomniki prezentujące postacie zmarłych faraonów. Patrząc na zdjęcia piramidy można zauważyć, że jedna z ich krawędzie jest jakby „zjedzoną”, brakuje w niej dosyć dużej ilości kamiennych bloków przy podstawie. Wpływ tutaj miała przede wszystkim niszczycielska działalność burz piaskowych przez te tysiące lat oraz zwyczajne wykradanie tego jakże mocnego surowca pod budowę innych elementów architektury. Mimo wszystko jednak budowla składa się z dwóch milionów takowych bloków.

Wejście do piramidy Cheopsa znajdowało będzie się na jej północnej ścianie, jednak nie dokładnie na jej osi tylko przesunięte kilka metrów na wschód. Od wejścia prowadzić będzie korytarz, który opada w dół pod kątem prawie trzydziestu stopni. Prowadzi on poprzez masyw całej piramidy oraz skałę podłoża do dalszych, poziomych już części korytarza i dalej wiodąc przez kilka metrów do komory, która położona jest głęboko w macierzystej skale, kilkadziesiąt metrów poniżej poziomu gruntu. Takowa komora, posiadająca wymiary czternaście, na osiem na trzy i pół metra to niedokończone pomieszczenie, posiadające nierówne ściany oraz podłodze. Według założeń mogła to być wcześniejsza wersja grobowca, czy też miejsce pochówku przeznaczone dla kogoś bliskiego z kręgu samego faraona. W ścianie południowej naprzeciwko od wejścia znajduje się otwór drzwiowy, który prowadzi dalej do ślepego zaułku, ostatniego korytarza, również pozostawionego przez budowniczych w nieukończonym stanie. W czasie budowy piramidy musiały się po prostu zmienić plany konstrukcyjne, a nie dokończony korytarz schodzących głęboko pod ziemię został zasłonięty przy wykorzystaniu takiej samej płyty jaką obłożona była reszta piramidy. W całej piramidzie znaleźć będziemy mogli wiele dróg, które prowadzą tak naprawdę do nikąd i są ślepymi zaułkami. Jest to działanie specjalne, tak aby nieproszeni goście posiadali utrudniony dostęp do grobowca faraona i do skarbów, które się tam znajdują.

Plan korytarzy we wnętrzu piramidy Cheopsa jest dosyć rozbudowanym oraz zawiłym. Łączyć będą się one w różnych punktach, tak aby nawet raz dobrze obrana droga mogła jeszcze zwieść nieproszonych gości i wyprowadzić ich w głąb piramidy, skąd wyjście było już naprawdę trudne. Komora królewska znajduje się w środku piramidy, w której drążono specjalny tunel. Według pierwszy założeń miała znajdować się chyba bezpośrednio pod ziemią, korytarz ten jednak nie został dokończony. Od połowy piramidy bezpośrednio do komory królewskiej prowadzić będą strome schody.

Z piramidą Cheopsa wiązać będzie się bardzo wiele ciekawostek, różnego rodzaju ludowych podań oraz tym podobnych mistycznych wręcz historii. Przede wszystkim ciekawym faktem jest to, że do budowy tejże piramidy zużytych zostało ponad dwa miliony kamiennych bloków, gdzie ważyły one od pięciu do piętnastu ton, najcięższe z nich mogły mieć nawet powyżej dwudziestu ton. Jak może się większości nam błędnie wydawać bloki te nie stanowią tylko i wyłącznie ścian piramidy, która w środku jest pusta. Stanowią one całą, zamkniętą budowlę w jej stożkowym kształcie. Dopiero po zakończeniu stawiania takowego przestrzennego trójkąta w jego wnętrzu drążone są tunele, korytarze oraz pomieszczenia. Bardzo ważną rolę odgrywa więc w tym przypadku odpowiednie rozmieszczenie bloków i wcześniejsze już zaplanowanie rozmieszczenia korytarzy, tak aby można było odpowiednio rozłożyć nacisk tej ogromnej ilości bardzo ciężkich bloków skalnych. Ciekawość badaczy cały czas budzą niedokończone i znajdujące się licznie kilkadziesiąt metrów pod ziemią korytarze.

O budowie piramidy Cheopsa pisało już wielu starożytnych pisarzy, między innymi Herodot. W swoim dziele informuje on nas, że na budowę piramidy Cheops potrzebował ponad dwudziestu lat, gdzie do jej tworzenia zaangażowani byli wszyscy Egipcjanie. Jednym rozporządzano z łomów kamienia w górach arabskich transportować skały do Nilu, gdzie następnie na łodziach były one sprowadzane do miejsca budowy. Bez przerwy przy budowie pracować miało około stu tysięcy ludzi, doliczając do tego jeszcze ogromną rzeszę ludzi odpowiedzialnych za ich nadzór, pilnowanie oraz kontrolowanie przebiegu budowy.