Bitwy w XX wieku

Okazuje się, że wiek dwudziesty przede wszystkim kojarzy się z pierwszą i drugą wojną światową. W większości zapomina się w ogóle o innych wojnach i bitwach, które były wtedy stoczone. Między innymi odbywały się one na kontynencie europejskim, jednakże głośno stało się wtedy również o wojnach w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz o starciach na kontynencie Ameryki Południowej. Wśród licznie występujących wtedy wojen wymienić należy między innymi takie, jak: rosyjsko-japońska, Hondurasu z Nikaraguą, włosko-turecka, wojny bałkańskie, powstanie wielkanocne, Maji-Maji, wojna polsko-bolszewicka, domowa w Rosji, irlandzka o niepodległość, wojna Rifenów, chińska wojna domowa, włosko-abisyńska, hiszpańska wojna domowa, wojny izraelsko-arabskie, indochińska, sześciodniowa, wietnamska, libańska, indyjsko-pakiskańska, somalijsko-etiopska, chińsko-wietnamska i wiele innych. Oprócz wojen światowych dominowały na wszystkich kontynentach przede wszystkim wojny domowe, które wyniszczały kraje od środka, niszczyły rodziny.

Bitwa pod Cuszimą – Była to bitwa morska należąca do wojny rosyjsko-japońskiej. Akcja toczyła się pod koniec maja 1905 roku w Cieśninie Cuszimskiej, która leży między Japonią a Koreą, blisko wyspy Cuszima. Ostatecznie zakończyła się ona wprost miażdżącym zwycięstwem Japończyków. Okazuje się, że w bitwie tej wzięło udział wielu Polaków, którzy służyli w rosyjskiej flocie. Między innymi warto tutaj wymienić w stopniu chorążego Jerzego Wołowickiego, który był później generałem Wojska Polskiego. Został on odznaczony orderem św. Jerzego i stał się bohaterem narodowym Rosji.

Wojna włosko-turecka – Był to poważny już konflikt między Włochami a Imperium Osmańskim. Toczyła się ona w latach 1911 a 1912. Początkiem były myśl kolonialne Włoch względem Erytrei i Somalii, Trypolitanii Cyrenajki, a potem chęć skolonizowania Turcji. Włochy zawarły pakt z Francją o prawo do wysuwania żądań w stosunku do tureckiej Libii, w zamian za co Francuzi otrzymali gwarancję, że Włochy nie zaatakują Francji jeśli dojdzie do wojny z Niemcami. Strona włoska przedstawiła ultimatum Turkom, a po jego zignorowaniu wypowiedzieli Imperium Osmańskiemu wojnę. W październiku 1912 roku podpisano zawieszenie broni.

Bitwa nad Sommą miała miejsce od pierwszego lipca do osiemnastego listopada 1916 roku. Była to praktycznie największa, a przynajmniej jedna z największych bitew pierwszej wojny światowej. Zginęło w niej ponad milion osób. Rozegrała się ona głównie między wojskami brytyjskimi i niemieckimi, właśnie nad rzeką Sommą, która znajduje się w północnej Francji. Wojska ententy przesunęły swój front o dwanaście kilometrów. Straty były ogromne i to z obu stron. Celem było przede wszystkim wykrwawienie armii niemieckiej i odciążenie swoich sojuszników.

I bitwa bałkańska – Toczyła się ona od października 1912 roku do końca mają 1913 roku. Był to konflikt między Ligą Bałkańską a samą Turcją. Owa Liga Bałkańska to po prostu antyturecki sojusz państw bałkańskich, a więc Bułgarii, Serbii, Grecji oraz Czarnogóry. Ostatecznie Turcja w Londynie zrzekła się prowincji powyżej linii miasta Enez do Morza Egejskiego, jak i miasta Midye nad Morzem Czarnym. Serbia zdobyła większość Macedonii i podzieliła między siebie i Czarnogórę ziemi Sandżaku Nowopazarskiego. Bułgaria i Grecja uzyskały część Macedonii, a ta ostatnia też kontrolę nad Kretą i zachodnią Turcją.

Bitwa o Madryt – Była to jedna z bitew w wojnie domowej hiszpańskiej. Rozgrywała się ona między nacjonalistami a republikanami w latach 1936 do 1939 roku. Okazuje się, że obrona Madrytu miała niezwykle ważne znaczenie dla ogólnych wyników walk na terenie Hiszpanii. Przede wszystkim republikanie walczyli z ogromnym wprost poświęceniem la pomocy stolicy. Dlatego też walki te trwały tak długo i były tak zacięte. Okazuje się, że w obronie Madrytu brali też udział polscy komuniści, którzy znajdowali się w batalionie imienia Jarosława Dąbrowskiego. Zginęło wtedy tysiąc dwustu Polaków.

Bitwa o Anglię – Była to kampania powietrzna na terenie południowej i centralnej Anglii. Określa się tak jedną z bitew należących do drugiej wojny światowej. Toczona była ona między niemieckim Luftwaffe a brytyjskim RAF-em w okresie od dziesiątego lipca do ostatniego października 1940 roku. Często też bitwa ta określana jest jako bitwa o Wielką Brytanię. Była to pierwsza walka tylko i wyłącznie z pomocą lotnictwa. Niemcy stracili wtedy ponad tysiąc siedemset samolotów, a uszkodzonych mieli sześćset pięćdziesiąt jednostek. Z kolei Brytyjczycy stracili ponad dziewięćset samolotów, a czterysta pięćdziesiąt zostało uszkodzonych. Ostatecznie Wielka Brytania wygrała tę bitwę, chociaż po wielkich stratach.