Posted in Historia Polski

Edward Gierek

Edward Gierek był polskim politykiem i działaczem komunistycznym, który w latach pomiędzy 1970-1980, zwanych dekadą gierkowską, był pierwszym sekretarzem Polskiej…

Posted in Historia Polski

Upadek komunizmu

Burzliwe w Polskiej polityce lata 80 w końcowej fazie doprowadziły do rozmów komunistycznej władzy z opozycją, reprezentowaną przez działaczy Solidarności,…

Posted in Historia Polski

Tworzenie socjalizmu

Po II wojnie światowej w Polsce najważniejszą polityczną frakcją stali się komuniści i socjaliści wspierani przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich…

Posted in Historia Polski

Rządy Gomułki

Czerwiec roku 1956 roku przyniósł powojennej Polsce pierwszy poważny kryzys społeczny, wywołany przez strajkujących i manifestujących w Poznaniu robotników. Spowodowało…

Posted in Historia Polski

Lata 80

Od roku 1980 w Polsce zaczęło dziać się naprawdę dużo. Coraz większe rzesze zwolenników zjednywał sobie Lech Wałęsa i jego…

Posted in Historia Polski

Powojenna historia

Po II wojnie światowej nasz kraj został w rękach Związku Radzieckiego. Działacze komunistyczni na czele z Józefem Stalinem postanowili utworzyć…

Posted in Historia Polski

Epoka Gierka

Po wydarzeniach grudnia 1970 roku na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stanął Edward Gierek. Był to polityk zupełnie inny niż…

Posted in Historia Polski

Wybory w 2005

W 2005 upływała już II i ostatnia kadencja prezydencka Aleksandra kwaśniewskiego. Chęć startu w wyborach zgłosiło az 26 kandydatów lecz…

Posted in Historia Polski

Wybory w 2000

W 2000 r. upływała Kadencja Aleksandra Kwaśniewskiego. Zarzadzeniem marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego termin 3 powszechnych i wolnych wyborów prezydenckich wyznaczono…

Posted in Historia Polski

Wybory w 1995

Kadencja Lecha Wałesy po 5-letniej prezydenturze kończyła się w 1995 r. Marszałek Sejmu Józef Zych wybory zarządził w na 5…